93

Scientific journal: 
93/2016
Wybrane aspekty towaroznawstwa
Editor: 
prof. dr hab. Izabela Steinka<br>dr inż. Agnieszka Palka
Editorial page: 
Table of contents: 
Papers