Zagrożenie dla środowiska morskiego dryfującymi materiałami polimerowymi

Hazards drifting polymeric materials to the marine environment

Aleksandra Heimowska         

Abstract: 

In the paper the types of hazards, the ways their arose and their influence on the marine environment and on humans are discussed. There are also presented the ways of limiting the consumption of plastics, which directly contributes to reducing pollution in the seas and oceans.

Streszczenie: 

W pracy omówiono sposoby powstawania i rodzaje zagrożeń, jakie niosą dryfujące materiały polimerowe, oraz ich wpływ zarówno na środowisko morskie, jak i na człowieka. Zaprezentowano sposoby ograniczające zużycie tworzyw sztucznych, bezpośrednio przyczyniające się do zmniejszania zanieczyszczeń w morzach i oceanach.

Słowa kluczowe: 
zagrożenia
tworzywa polimerowe
woda morska
Issue: 
Pages: 
141
145
Download full text in pdf: 
References: 

Carson H.S., Nerheim M.S., Carroll K.A., Eriksen M., The plastic associated microorganisms of the North Pacific Gyre, Marine Pollution Bulletin, 2013, No. 75 (1–2), p. 126–132.

Galland A., The Great Pacific Garbage Patch, [in:] Waste and Opportunity: U.S. Beverage Container Recycling Scorecard and Report, 2008, p. 17.

Heimowska A., Krasowska K., Rutkowska M., Degradability of different packaging polymeric materials in sea water, Green ships, eco shipping, clean seas, The 12th Annual General Assembly of IAMU, red. B. Łączyński, R. Starosta, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2011.

Hołdys A., Na własnych śmieciach, „Wiedza i Życie”, 2008, nr 5, s. 22–25.

Moore C.J., Lattin G.L., Zellers A.F., Density of Plastic Particles found in zooplankton trawis from Coastal Waters of California to the North Pacific Central Gyre, Algalita Marine Research Foundation, 2010.

Okraszewski M., Wyspa śmietnik na Pacyfiku, „Punkt”, 2013, nr 4.

Rutkowska M., Heimowska A., Degradacja materiałów polimerowych pochodzenia naturalnego w środowisku wody morskiej, „Polimery”, 2008, nr 53, s. 854–867.

Rutkowska M., Heimowska A., Krasowska K., Janik H., Biodegradability of polyethylene starch blends in sea water, Polish Journal of Environmental Studies, 2002, No. 11(3), p. 267–274.

Stanisławska A., Śmieci biorą i dają życie, „Gazeta Wyborcza” (6.12.2013); www.crazynauka.pl.

http://www.crazynauka.pl/hawaje-zakazuja-uzywania-toreb-foliowych.

Citation pattern: Heimowska A., Zagrożenie dla środowiska morskiego dryfującymi materiałami polimerowymi, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 141-145, 2016

BibTeX     EndNote