Poziom wiedzy wybranej grupy konsumentów na temat prozdrowotnych właściwości pestek, orzechów i nasion

The level of knowledge among a selected consumer's group on subject the seeds and nut's pro-health properties
Abstract: 

Pro-health impact of nuts and seeds has been proven in numerous scientific publications. The aim of the study was to assess the level of knowledge of a selected group of consumers on the impact of seeds and nuts on the human body. To achieve this objective, a direct survey along with a diversely structured questionnaire tool were used as a research method. Questions concerned, among other, the beneficial and adverse effects of nuts and seeds on human body, their origin and availability as well as the frequency of their consumption. The study included a total of 304 people. The results indicated a low level of knowledge among the selected group of consumers with regard to the pro-health impact of seeds and on human organism. Slightly more than 30% of the respondents showed knowledge of the health risks associated with their consumption .

Streszczenie: 

Prozdrowotne oddziaływanie orzechów, pestek i nasion zostało udowodnione w licznych publikacjach naukowych. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy wybranej grupy konsumentów w zakresie prozdrowotnych właściwości pestek, nasion i orzechów. Aby zrealizować postawiony cel, posłużono się metodą ankiety bezpośredniej, a narzędziem badawczym był kwestionariusz o zróżnicowanej strukturze. Pytania dotyczyły między innymi korzystnego oraz niekorzystnego wpływu orzechów, pestek i nasion na organizm, pochodzenia, dostępności i częstotliwości ich spożywania. Badaniem objęto łącznie 304 osoby. Uzyskane wyniki wskazały na niski poziom wiedzy wybranej grupy konsumentów w zakresie prozdrowotnego wpływu spożywania pestek, nasion i orzechów na organizm. Nieco ponad 30% badanych wykazało znajomość zagrożeń zdrowotnych związanych z ich spożywaniem.

Słowa kluczowe: 
świadomość żywieniowa
pestki
nasiona
Issue: 
Pages: 
191
195
Download full text in pdf: 
References: 

Gheribi E., Znaczenie fitoestrogenów roślinnych w profilaktyce osteoporozy, „Postępy Fitoterapii”, 2012, nr 3, s. 192–196.

Jenab M., Ferrari P., Slimani N., Norat T. et al., Association of nut and seed intake with colorectal cancer risk in the European prospective investigation into cancer and nutrition, Cancer Epidemiology Biomerkers and Prevention, 2004, No. 13, p. 1595–1603.

Jiang R., Jacobs D., Mayer-Davis E., Szklo M. et al., Nut and seed consumption and inflammatory markers in the multi-ethnic study of atherosclerosis, American Journal of Epidemiology, 2006, No. 163, p. 222–231.

Jiang R., Manson J., Stampfer M., Liu S. et al., Nut and peanut butter consumption and risk of type 2 diabetes in women, Journal of the American Medical Association, 2002, No. 288(20), p. 2554–2560.

Kołodziejczyk J., Olas B., Pestki winogron jako cenne źródło związków chroniących układ krąże-nia, „Postępy Fitoterapii”, 2011, nr 1, s. 52–57.

Kwiatkowska E., Kwas elagowy – zawartość w żywności i rola prozdrowotna, „Postępy Fito-terapii”, 2010, nr 4, s. 211–214.

Nowak A., Fitosterole w codziennej diecie, „Postępy Fitoterapii”, 2011, nr 1, s. 48–51.

Sabaté J., Oda K., Ros E., Nut consumption and blood lipid levels, Arch. Inter. Med., 2010, No. 170, p. 821–827.

Stanisławczyk R., Rudy M., Zachara A., Występowanie aflatoksyny B1 w wybranych produktach spożywczych w latach 2004–2009, „Postępy w Ochronie Roślin”, 2011, nr 51(4).

Szwejkowska B., Bielski S., Wartość prozdrowotna nasion szarłatu (Amaranthus cruentus L.), „Postępy Fitoterapii”, 2012, nr 4, s. 240–243.

Wojciechowska-Mazurek M., Starska K., Mania M., Brulińska-Ostrowska E. et al., Monitoring zanieczyszczenia żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia. Część II. Wody mineralne, napoje bezalkoholowe, owoce, orzechy, ryż, soja, ryby i owoce morza, Roczniki PZH, 2010, R. 61, nr 1, s. 27–35.

Yilmaz Y., Toledo R., Health aspects of funtional grape seed constituents, Trends in Food Sci. & Technol., Elsevier, 2004, No. 15, p. 422–433.

Citation pattern: Stankiewicz J., Hojan P., Poziom wiedzy wybranej grupy konsumentów na temat prozdrowotnych właściwości pestek, orzechów i nasion, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 191-195, 2016

BibTeX     EndNote