Podatność polilaktydu na degradację w wybranych składnikach kosmetyków

Degradability of poly(lactide) in selected cosmetic ingredients

Katarzyna Krasowska         

Abstract: 

The estimation of degradability of poly(lactide) (PLA) in the selected cosmetic ingredients and determination of the influence of modification of PLA on the rate of degradation process was the subject of this paper. Degradation was carried out in distilled water, ethanol, salicylic acid in ethyl solution and liquid paraffin at the temperature 40°C. The degradability of PLA was studied by macro- and microscopic observations of surfaces, changes of weight, hardness and crystallinity of polymer samples before and after incubation. The obtained results indicate that PLA was susceptible to degradation in selected cosmetic ingredients. The rate of degradation process depends on the type of medium and used modification of PLA. These results can provide indications for designers of packaging concerning the possibility of the use of PLA in the packaging industry of cosmetic products.

Streszczenie: 

Celem pracy była ocena podatności polilaktydu (PLA) na degradację w wybranych składnikach kosmetyków oraz określenie wpływu modyfikacji PLA na szybkość jego degradacji. Degradację prowadzono w temperaturze 40oC w: wodzie, etanolu, etanolowym roztworze kwasu salicylowego i ciekłej parafinie. Podatność na degradację oceniano na podstawie obserwacji makro- i mikroskopowych powierzchni, zmian masy, twardości i krystaliczności PLA przed degradacją i po niej w wybranych mediach. Stwierdzono, że PLA jest podatny na degradację w niektórych mediach, będących składnikami kosmetyków, a szybkość procesu jego rozpadu zależy od rodzaju medium degradacji i od zastosowanej modyfikacji PLA. Uzyskane wyniki mogą stanowić wskazówkę dla projektantów opakowań dotyczącą możliwości wykorzystania PLA w przemyśle opakowaniowym produktów kosmetycznych.

Słowa kluczowe: 
hydroliza
polilaktyd
kosmetyk
Issue: 
Pages: 
146
151
Download full text in pdf: 
References: 

Bobrański B., Chemia organiczna, PWN, Warszawa 1992.

Haynes D., Abayasinghe N., Harrison G., Burg K., Smith J., In situ copolyesters containing poly(L-lactide) and poly(hydroxyalkanoate) units, Biomacromolecules, 2007, No. 8, p. 1131–1137.

Materiały opakowaniowe z kompostowalnych tworzyw polimerowych, red. M. Kowalczuk, H. Żakowska, COBRO, Warszawa 2012.

Citation pattern: Krasowska K., Podatność polilaktydu na degradację w wybranych składnikach kosmetyków, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 146-151, 2016

BibTeX     EndNote