Ocena wiedzy na temat higienicznych aspektów interakcji człowiek – zwierzęta domowe

Assessment of knowledge about the hygienic aspects of human-pets interaction

Izabela Steinka         

Abstract: 

Many species of both bacteria, viruses, protozoa, which inhabit the body of the animal, excreted in the feces, hair and saliva are the source of infection for people outside the circle of cohabitation in the same place. Of knowledge and level of hygiene owners or custodians of animals depends on the ability to transmit so ransient\' micro-flora. The aim of the publication was to present the knowledge of the owners or keepers of hygiene in interactions with animals. The survey on knowledge about the hygienic aspects of human interaction-pet consisted of 52 people - pet owners aged 20 to 41 years the majority of respondents declared that the frequency of hand washing which has no reflection in reality. The study also showed insufficient knowledge of the respondents in terms of the risks of transmission of micro-flora by pet owners to persons outside the circle pet-owner.'

Streszczenie: 

Celem badań ankietowych była ocena wiedzy na temat zdrowotnego aspektu interakcji między zwierzętami domowymi, ich właścicielami a otoczeniem. Badania przeprowadzono na liczącej 52 osoby populacji w wieku od 21 do 40 lat. Wyniki ankiety wykazały, że interakcje właścicieli ze zwierzętami są istotnym elementem, mogącym mieć wpływ na zdrowie zarówno ich samych, jak i osób spoza ich otoczenia. Stwierdzono brak dostatecznej wiedzy na temat biologicznych zagrożeń stanowiących ryzyko zdrowotne w interakcjach człowiek – zwierzęta domowe. Istotnym wnioskiem wynikającym z niniejszych badań było stwierdzenie niskiego poziomu wiedzy na temat higienicznych aspektów transmisji biologicznej w relacjach zwierzęta domowe – właściciele.

Słowa kluczowe: 
zwierzęta
człowiek
ręce
transmisja
Issue: 
Pages: 
81
93
Download full text in pdf: 
References: 

Arajuo M.R., Preis I.S., Franca S.A., Paniago J.G., Costa M C. et al., Mastitis accompanied by Lymphadenitis in dog caused by Staphylococcus hyicus, Braz. J. Vet. Pathol., 2011, No. 4(1), p. 52–57.

Bagcigil F.A., Moodley A., Baptiste K.E., Jensen V.F., Guardabassi L., Occurrence, species, distribution, antimicrobial resistance and clonality of meticillin ane erythromycin-resistant staphylococci in the nosal cavity of domestic animals, Vet. Microbiol., 2007, Vol. 121, p. 307–315.

Edgeworth J.D., Has decolonization played a central role in decline in UK methicillin – resistant Staphylococcus aureus transmission? A focus on evidence from intensive care, J. Antimicrob Chemother, 2011, Vol. 66, suppl 2, p. 1141–1147.

Ehrenkranz N.J., Bland soap hand wash or hand antisepsis? The pressing need for clarity, Infect. Control Hosp. Epidemiol., 1992, No. 13(5), p. 299–301.

Koroniewicz D.M., Laughton B.E., Butz A., Larson E., Integrity of winyl and latx procedure gloves, Nurs.Res., 1989, No. 39(3), p.144–146.

Larson E., APIC Guidelines for Infection Control Practice – APIC Guideline for Hand Infection Control Practice – APIC Guideline for Hand Washing and Hand Antiseptis in Health Care Seating, APIC (Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology), Inc. Washington D.C, 1995.

Lourens E., Potgieter E., Bruwer M., Venter W., DuBruyn J.L. et al., Bacterial counts from hands personnel protective equipment of sewage workers, Conference Environmental Health 11, Durban, South Africa 2002, p. 1–8.

Magalhaes R.J.S., Loeffler A., Lindsay J., Rich M., Roberts L. et al., Risk factors for methicillin – resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infection in dogs and cats: a case – control study, Vet. Res., 2010, p. 41–55.

Morgan M., Methicillin – resistant Staphylococcus aureus and animals: zoonosis or humanosis, J. Antimicrobial Chemotherapy, 2008, No. 62, p. 1181–1187.

Snyder OP., A „safe hands” hand wash program for retail food operations, 2004, http://www. hi-tm.com/Documents/Safehands, 04-02-14.

Steinka I., Pietrzak D., Zabrocka J., Kukułowicz A., Normy prawne i obyczaje związane z wprowadzaniem zwierząt do placówek gastronomicznych i hotelarskich, Zeszyty Naukowe AM w Gdyni, 2004, nr 52, s. 26–32.

Steinka I., Stencel J., Ocena zabezpieczenia rąk pracowników handlu związanych z obrotem środkami spożywczymi, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.

Citation pattern: Steinka I., Ocena wiedzy na temat higienicznych aspektów interakcji człowiek – zwierzęta domowe, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 81-93, 2016

BibTeX     EndNote