Problematyka gospodarki odpadami poliestrowo-szklanymi

Issues of glass polyester waste management

Mariola Jastrzębska         

Abstract: 

In Poland the annual amount of after-production scrapped fibre glass-reinforced polyester reaches 2 kilo tonnes, which mostly goes to landfills. Previous works in Gdynia Maritime University helped indicate effective using of glass reinforced polyester waste in material recycling and co-processing. The paper discusses the technical issues of glass reinforced waste management, which will allow responsible entrepreneurs take the decision what to do with those waste.

Streszczenie: 

W Polsce powstaje rocznie 2 tysiące ton poprodukcyjnych odpadów poliestrowo-szklanych, które trafiają na składowiska. Prowadzone od kilku lat prace badawcze w Akademii Morskiej w Gdyni pozwoliły wskazać efektywne wykorzystanie odpadów poliestrowo-szklanych w procesie recyklingu materiałowego i recyklingu materiałowo-termicznego. W pracy omówiono problemy techniczne związane z zagospodarowaniem odpadów, co pozwoli producentom wyrobów z laminatów, ponoszącym odpowiedzialność za powstałe odpady poprodukcyjne i poużytkowe, wybrać najlepszy sposób zagospodarowania tych odpadów.

Słowa kluczowe: 
odpady poliestrowo-szklane
Issue: 
Pages: 
129
133
Download full text in pdf: 
References: 

Akesson D., Foltynowicz Z., Christéen J., Skrifvars M., Products obtained from decomposition of glass fiber-reinforced composites using microwave pyrolysis, Polimery, 2013, Vol. 58, No. 7–8.

Błędzki A.K., Gorący K., Urbaniak M., Możliwości recyklingu i utylizacji materiałów polime-rowych i wyrobów kompozytowych, Polimery, 2012, Vol. 57, nr 9.

Jastrzębska M., Próba wdrożenia do produkcji parapetów z recyklatem poliestrowo-szklanym, „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”, 2010, nr 5.

Kowalska E., Wielgosz Z., Bartczak T., Utylizacja odpadów laminatów poliestrowo-szklanych, Polimery, 2002, Vol. 47, nr 2.

Rutecka M., Śleziona J., Myalski J., Ocena możliwości zastosowania recyklatu poliestrowo- -szklanego w produkcji laminatów, Kompozyty, 2004, R. 4, nr 9.

Citation pattern: Jastrzębska M., Problematyka gospodarki odpadami poliestrowo-szklanymi, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 129-133, 2016

BibTeX     EndNote