The role of nutrition and physical exercise in the treatment of women with impaired glucose tolerance

Rola żywienia i wysiłku fizycznego w leczeniu kobiet z upośledzoną tolerancją glukozy

Agnieszka Platta         Robert Wąchała         

Abstract: 

Insulinooporność jest to zaburzenie homeostazy glukozy, polegające na zmniejszeniu wrażliwości mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby oraz innych tkanek organizmu na insulinę. Celem badania była ocena zachowań żywieniowych oraz analiza wpływu dietoterapii i wysiłku fizycznego na poprawę stanu zdrowia kobiet ze zdiagnozowaną insulinoopornością lub cukrzycą typu 2. Badanie empiryczne przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego w 2014 roku w Gdańsku, w grupie 100 kobiet, które ukończyły 19. rok życia. Wszystkie respondentki chorowały na insulinooporność lub cukrzycę typu 2. Kobiety chorujące na insulinooporność lub cukrzycę typu 2, stosujące dietę w połączeniu z dowolną formą aktywności fizycznej, zadeklarowały poprawę swojego stanu zdrowia. W grupie respondentek, które nie przestrzegały zaleceń dietetycznych, stwierdzono nadwagę i otyłość I stopnia.

Streszczenie: 

Insulin resistance is the impaired homeostasis of glucose, reducing the sensitivity of muscles, adipose tissue, liver and other body tissues to insulin. The purpose of the study was to assess dietary behaviour and to analyse the impact of diet therapy and physical exercise on the condition of women diagnosed with insulin resistance or diabetes mellitus type 2. Empirical poll was conducted with the diagnostic poll method in 2014 in Gdansk, Poland, in a group of 100 women over 19 years of age. All the respondents suffered from insulin resistance or diabetes mellitus type 2. Women suffering from insulin resistance or diabetes mellitus type 2, and dieting in conjunction with any form of physical activity, declared improvement of their condition. The group of respondents who did not comply with the dietary recommendations were found overweight and affected by the 1st degree obesity.

Słowa kluczowe: 
dietary behaviour
physical exercise
BMI
insulin resistance
Issue: 
Pages: 
7
12
Download full text in pdf: 
References: 

Ciborowska H., Składniki odżywcze i ich znaczenie w żywieniu. Tłuszcze, [w:] Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, red. H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL, Warszawa 2004.

Cukrzyca, t. 1, red. J. Sieradzki, Via Medica, Gdańsk 2006.

Cybulska B., Kłosiewicz-Latoszek L., Postępowanie w dyslipidemii aterogennej w zespole metabolicznym i u chorych na cukrzycę typu 2, „Przewodnik Lekarza”, 2005, nr 2, s. 56–64.

Czech A., Tatoń J., Kuczerowski R., Farmakoterapia insulinooporności w cukrzycy typ 2, „Przewodnik Lekarza”, 2001, nr 5, s. 54–58.

Drewniak W., Patogeneza cukrzycy. Homeostaza glukozy, [w:] Przewodnik po patofizjologii: skrypt dla licencjackich studiów medycznych, t. I, red. D. Rość, Wydawnictwo AM, Bydgoszcz 2004.

Kang J., Robertson R.J., Hagberg J.M. et al., Effect of exercise intensity on glucose and insulin metabolism in obese individuals and obese NIDDM patients, „Diabetes Care”, 1996, No. 19, p. 341–349.

Kelley D.E., Wing R., Buonocore C., Sturis J. et. al., Relative effects of calorie restriction and weight loss in non – insulin dependent diabetes mellitus, J. Clin. Endycrinol. Metab., 1993, No. 77, p. 1287–1293.

Krasnodębski P., Czynniki ryzyka chorób układu krążenia u pacjentów z cukrzycą typu 2, „Przewodnik Lekarza”, 2005, nr 3, s. 46–52.

Nesto R.W., Zmniejszanie stężenia cholesterolu LDL u chorych na cukrzycę typu 2: jaka jest optymalna strategia postępowania? Diabetologia po Dyplomie, 2008, Vol. 5, nr 2, s. 43–48.

Nowakowski A., Epidemiologia cukrzycy, Diabetologia Praktyczna, 2002, Vol. 3, nr 4, s. 181–185.

Peters A., Kliniczne znaczenie cholesterolu nie-HDL u chorych na cukrzycę, Diabetologia po Dyplomie, 2008, Vol. 5, nr 2, s. 38–42.

Roizen M., La Puma J., Radosna przemiana. Dieta Real Age. Sylwetka, Sprawność, Samopoczucie, Klub dla Ciebie, Warszawa 2002.

Sieradzki J., Prawidłowy metabolizm człowieka i jego zaburzenia w cukrzycy, [w:] Metabolizm tłuszczów, red. J. Sieradzki, Via Medica, Gdańsk 2007.

Tatoń J., Główne zaburzenia pośredniego metabolizmu w cukrzycy. Patofizjologia zaburzeń przemiany tłuszczów, [w:] Diabetologia, red. J. Tatoń, A. Czech, PZWL, Warszawa 2001.

Wright D.C., Swan P.D., Optymalny wysiłek fizyczny u chorych z upośledzoną tolerancją glukozy, „Diabetologia Praktyczna”, 2002, nr 2(3), s. 103–108.

Zalecenia żywieniowe dla chorych na cukrzycę. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, „Diabetologia Praktyczna”, 2008, nr 9, Suplement A.

Zozulińska D., Historia naturalna i leczenie cukrzycy typu 2, „Przewodnik Lekarza”, 2006, nr 3, s. 30–39.

Citation pattern: Platta A., Wąchała R., The role of nutrition and physical exercise in the treatment of women with impaired glucose tolerance, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 7-12, 2016

BibTeX     EndNote