Zmiany odżywiania się kobiet w czasie ciąży

Changes in nutrition of women during pregnancy
Abstract: 

The diet of a pregnant woman is an important factor in the health of both mother and child. The aim of the study was to gain knowledge about the sources of information that are used by pregnant women in determining the proper diet and the assessment of changes in diet for women during pregnancy. These studies were preliminary, which will be continued.

Streszczenie: 

Dieta kobiety ciężarnej jest istotnym czynnikiem wpływającym na zdrowie zarówno matki, jak i dziecka. Celem pracy było uzyskanie wiedzy o źródłach informacji, jakie są wykorzystywane przez kobiety w ciąży podczas ustalania właściwego sposobu odżywiania się, oraz ocena zmiany sposobu odżywiania się przez kobiety w czasie ciąży. Były to badania wstępne, które będą kontynuowane.

Słowa kluczowe: 
kobieta ciężarna
dieta
Issue: 
Pages: 
222
226
Download full text in pdf: 
References: 

Bręborowicz G.H., Ciąża wysokiego ryzyka, OWN, Poznań 2000.

Hasik J., Gawęcki J., Żywienie człowieka zdrowego i chorego, PWN, Warszawa 2007.

Kozłowska-Wojciechowska M., Makarewicz-Wujec M., Wiedza i zachowania żywieniowe kobiet ciężarnych, Roczniki PZH, 2002, R. 53, nr 2, s. 167–175.

Książek P., Kozłowiec J., Kozłowiec M., The nutritional knowledge of pregnant women, Polish Journal of Public Health, 2014, No. 124(4), p. 191–194.

Myszkowska-Ryciak J., Gurtatowska A., Harton A., Gajewska D., Poziom wiedzy żywieniowej a wybrane aspekty sposobu żywienia kobiet w okresie ciąży, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 2013, nr 94(3), s. 600–604.

Piotrowska-Jastrzębska J.D., Piotrowska-Depta M., Sidor K., Zasady prawidłowego żywienia kobiet w okresie ciąży i laktacji, „Nowa Pediatria”, 2003, nr 33, s. 40–48.

Citation pattern: Palka A., Rzeźnikowski K., Zmiany odżywiania się kobiet w czasie ciąży, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 222-226, 2016

BibTeX     EndNote