86

Scientific journal: 
86/2014
Wybrane problemy żywienia i towaroznawstwa
Editor: 
prof. dr hab. Izabela Steinka, prof. dr hab. Piotr Przybyłowski
Editorial page: 
Table of contents: 
Papers