Wiedza konsumentów na temat prozdrowotnych właściwości owsa oraz wykorzystanie przetworów owsianych w żywieniu

Consumer knowledge about pro-health properties of oats and use of oat products in nutrition

Renata Korzeniowska-Ginter         Agnieszka Kamińska         

Abstract: 

Oat has a very valuable nutrient composition and content of many bioactive substances. It is widely recommended in combating contemporary diet-related diseases. In preliminary studies there was an attempt to assess the knowledge of the nutritional value and the use of preferences of oat products among 100 healthy individuals. The research group accounted for the majority of women under 50, with different levels of education. There was a moderate frequency of consumption of oat products. The most commonly consumed, usually for breakfast, were oatmeal, granola and oatmeal snacks. Decisive factors were: taste, ease of preparation for consumption and nutritional value. Respondents showed a low level of knowledge about the nutritional value of oat products.

Streszczenie: 

Owies ma bogaty skład substancji odżywczych oraz o charakterze bioaktywnym. Jest szeroko rekomendowany w zwalczaniu współczesnych chorób dietozależnych. W badaniach wstępnych podjęto próbę oceny wiedzy na temat wartości żywieniowej oraz wykorzystania i preferencji produktów owsianych wśród 100 zdrowych osób. Grupę badaną w większości stanowiły kobiety poniżej 50. roku życia, o zróżnicowanym poziomie wykształcenia. Stwierdzono umiarkowane spożycie produktów owsianych. Do najczęściej konsumowanych, przeważnie na śniadanie, należały płatki owsiane, musli i przekąski owsiane. O wyborze decydowały: smak, łatwość przygotowania do spożycia i wartość odżywcza. Respondenci wykazali się niskim poziomem wiedzy na temat wartości żywieniowej produktów owsianych.

Słowa kluczowe: 
produkty owsiane
żywienie
Issue: 
Pages: 
124
132
Download full text in pdf: 
References: 

Burton-Freeman B., Davis P.A., Schneeman B., Plasma cholecystokinin is associated with subjective measures of satiety in women, The American Journal of Clinical Nutrition, 2002, no. 76, p. 659–667.

Czerwińska D., Wartość odżywcza i zdrowotna owsa, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2010, nr 4, s. 10–11.

Gąsiorowski., Owies – chemia i technologia, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 1995.

Gąsiorowski H., Owies w żywieniu człowieka, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2003, nr 4, s. 2–4.

Gąsiorowski H., Zarodki owsiane, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2007, nr 10, s. 11–12.

Gibiński M., ß-glukany owsa jako składnik żywności funkcjonalnej, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, nr 2(57), s. 15–29.

Gibiński M., Gumul D., Korus J., Prozdrowotne właściwości owsa i produktów owsianych, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005, nr 4(45), s. 49–60.

Granfeldt Y., Eliasson A-Ch., Björck I., An examination of the possibility of lowering the glycemic index of oat and barley flakes by minimal processing, Journal of Nutrition 2000, no. 130, p. 2207–2214.

Jurga R., Skład chemiczny, wartość żywieniowa i możliwości wykorzystania owsa i jego przetworów, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2011, nr 5, s. 28–31.

Kiryluk J., Gąsiorowski H., Kowalewski W., Otręby owsiane – produkt, który zdobył świat, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2004, 6, s. 12–14.

Krupińska P., Zegan M., ß-glukan – wybrane korzyści zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na gospodarkę lipidową, Bromat. Chem. Toksykol., 2013, nr 2, s. 162–170.

Lange E., Produkty owsiane jako żywność funkcjonalna, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, nr 3(70), s. 7–24.

Maki K., Galant R., Samuel P. et al., Effects of consuming foods containing oat ß-glucan on blood pressure, carbohydrate metabolism and biomarkers of oxidative stress in men and women with elevated blood pressure, European Journal of Clinical Nutrition, 2007, no. 61, p. 786–795.

McKevith B, Nutritional aspects of cereals. Br. Nutr. Foundation Nutr. Bull., 2004, no. 29, p. 111–142.

Pins J., Geleva D., Keenan J., Frazel C. et al., Do wholegrain oat cereals reduce the need for antihypertensive medications and improve blood pressure control?, The Journal of Family Practice, 2002, no. 51, p. 353–359.

Sadiq-Butt M., Tahir-Nadeem M., Khan M.K. et al., Oat: unique among the cereals, European Journal of Nutrition, 2008, no. 47, p. 68–79.

Saltzman E., Krupa Das S., Lichtenstein A. et al., An oat-containing hypocaloric diet reduces systolic blood pressure and improves lipid profile beyond effects of weight loss in men and women, Journal of Nutrition, 2001, no. 131, p. 1465–1470.

Tappy L., Gugolz E., Wursch P., Effects of breakfast cereals containing various amounts of betaglucans fibres on plasma glucose and insulin responses in NIDDM subjects, Diabetes Care, 1996, no. 8(19), p. 831–834.

Citation pattern: Korzeniowska-Ginter R., Kamińska A., Wiedza konsumentów na temat prozdrowotnych właściwości owsa oraz wykorzystanie przetworów owsianych w żywieniu, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 86, pp. 124-132, 2014

BibTeX     EndNote