Rola żywienia w profilaktyce i leczeniu osteoporozy u kobiet

The role of the diet in the prophylaxis and treatment of the osteopenia and osteoporosis of women
Abstract: 

The aim of the study was to analyze dietary guidelines in the field of health prevention of osteopenia and osteoporosis in the women. Osteoporosis is a common health problem in the elderly. Develops gradually, and age-related bone loss begins around 35–40 years of age. Ensuring an adequate supply of calcium and vitamin D in the diet of children and young adults reduces the risk of osteoporosis.

Streszczenie: 

Celem pracy była analiza zaleceń żywieniowych z zakresu profilaktyki zdrowotnej osteopenii i osteoporozy u kobiet. Osteoporoza jest problemem zdrowotnym występującym u starszych osób. Rozwija się stopniowo, a związana z wiekiem utrata masy kostnej rozpoczyna się około 35.–40. roku życia. Zapewnienie odpowiedniej podaży wapnia i witaminy D w diecie dzieci i młodych dorosłych zmniejsza ryzyko wystąpienia osteoporozy.

Słowa kluczowe: 
osteopenia
osteoporoza
sposób żywienia
Issue: 
Pages: 
16
28
Download full text in pdf: 
References: 

Arden N., Spector T., Osteoporoza. Aktualny stan wiedzy, Borgis, Warszawa 2000.

Badurski J., Sawicki A., Boczoń S., Osteoporoza, Osteoprint, Białystok 1994.

Baumgarten A., Osteoporoza, Wydawnictwo AWM, Warszawa 1996.

Bujko J., Podstawy dietetyki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.

Carper J., Żywność twój cudowny lek. Czyli co jeść, a czego nie jeść w ponad 100 schorzeniach i jak próbować im zapobiegać stosując odpowiednią dietę, Vesper, Poznań 2008.

Colbin A., Osteoporoza. Jak leczyć ją dietą, Książka i Wiedza, Warszawa 1999.

Compston J., Zrozumieć osteoporozę, Via Medica, Gdańsk 2006.

Hasik J., Gawęcki J., Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Cz. 2, PWN, Warszawa 2000.

Jensen B., Artretyzm, reumatyzm, osteoporoza leczenie dietą, Koldruk, Warszawa 2000.

Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal E., Szczepińska A., Ners A., Postawy żywienia człowieka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa1999.

Marcinowska-Suchowierska E., Osteoporoza diagnostyka, profilaktyka i leczenie, PZWL, Warszawa 1999.

Marcinowska-Suchowierska E., Czerwiński E., Badurski J., Walicka M., Tałałaj M., Osteoporoza – diagnostyka i terapia u osób starszych, Postępy Nauk Medycznych, 2011, nr 5, s. 410–423.

McKeith G., Encyklopedia żywienia: przewodnik po zdrowym życiu A–Z, Rebis, Poznań 2009.

Mcllwain H., Fulghum Bruce D., Walcz z osteoporozą, KDC, Warszawa 2007.

Ostrowska B., Charakterystyka stabilności postawy ciała kobiet z osteopenią i osteoporozą, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2009.

Peckenpaugh N.J., Podstawy żywienia i dietoterapia, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2011.

Pietkun K., Zdrowe odżywianie. Porady lekarza rodzinnego, Literat, Toruń 2010.

Pitchford P., Odżywianie dla zdrowia: tradycje wschodnie i nowoczesna wiedza o żywieniu, Galaktyka, Łódź 2008.

Pluskiewicz W., Rogala E., Osteoporoza, Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1995.

Rosen C., Osteoporoza. Zasady rozpoznawania i leczenia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998.

Simki E., Ayalon J., Osteoporoza. Zapobieganie i zwalczanie ruchem, SIC, Warszawa1995.

Wąsowski M., Przestrzeganie zasad leczenia – czy jest problemem u osób w wieku podeszłym, Postępy Nauk Medycznych, 2011, nr 5, s. 446–452.

Wieczorek-Chełmińska Z., Żywienie w chorobach kostno-stawowych, PZWL, Warszawa 2011.

http://osteoporosis.emedtv.com [22.02.2012].

www.euromedica.com.pl [23.02.2012].

www.iom.edu [25.05.2012].

Citation pattern: Platta A., Rola żywienia w profilaktyce i leczeniu osteoporozy u kobiet, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 86, pp. 16-28, 2014

BibTeX     EndNote