Wykorzystanie techniki TSDA do oceny jakości organoleptycznej naparów rooibos

Using the tsda technique to the sensory characterization of rooibos tea
Abstract: 

Rooibos te ais an herbal tea product from the endemic South African plant, Aspalathus linearis. This study was thus conducted to characterize and quantify the sensory attributes associated with rooibos flavor, color and taste. A roooibos sensory profile was created by selecting 13 flavor, taste and color attributes and groupin these terms together to form a logical, convenient and user-friendly overview of the sensory descriptors associated with rooibos. By analyzing the sensory characteristics of a broad range of rooibos samples the variation in sensory quality between different quality grades of rooibos was established. Highquality tea was generally associated with pleasant rooibos attributes including hone flavor, clear color and sweet, herbal taste. The test beverages were characterized by an average assessment of astringent and a little bitter taste.

Streszczenie: 

Rooibos (Aspalathus linearnis) ze względu na swoje prozdrowotne właściwości zyskuje coraz większą popularność wśród współczesnych konsumentów. Celem pracy było opracowanie profilu sensorycznego dla naparów rooibos oraz ocena ich jakości organoleptycznej. Do opracowania wyróżników i oceny parametrów organoleptycznych naparów wykorzystano technikę TSDA. W wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono propozycję trzynastu deskryptorów smaku, zapachu i wyglądu tworzących profil sensoryczny. Dominującymi cechami badanych naparów były: miodowy zapach, klarowna barwa oraz słodki ziołowy smak. Badane napary charakteryzowały się przeciętną oceną smaku ściągającego i niewielką goryczą.

Słowa kluczowe: 
rooibos
TSDA
profil sensoryczny
Issue: 
Pages: 
190
197
Download full text in pdf: 
References: 

Babicz-Zielińska E., Obniska W., Rybowska A., Sensoryczna ocena jakości żywności. Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2008.

Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I., Sensoryczne badania żywności. Podstawy – Metody –Zastosowania, Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków 2009.

Hwang J.K., Jung Y.J., Lee M., Seo H.S., A novel method of descriptive analysis on hot brewed coffee: time scanning descriptive analysis, European Food Research and Technology, 2009, no. 228, p. 931– 938.

Iswaldi I., Arráez-Román D., Rodríguez-Medina I., Beltrán-Debón R. et al., Identification of phenolic compounds in aqueous and ethanolic rooibos extracts (Aspalathus linearis) by HPLCESI-MS (TOF/IT), Anal. Bioanal. Chem., 2011, no. 400, p. 3643–3654.

Joubert, E., De Beer, D., Rooibos (Aspalathus linearis) beyond the farm gate: from herbal tea to potential phytopharmaceutical, South African Journal of Botany, 2011, no. 77, p. 869–886.

Koch I.S., Muller M., Joubert E., Rijst M. van der, Naes T., Sensory characterization of rooibos tea and the development of a rooibos sensory wheel and lexicon, Food Research International, 2012, no. 46, p. 217–228.

Kotina E.L., Stepanova A.V., Tilney P.M., Van Wyk B.-E., The pharmacognostic value of leaf and stem anatomy in rooibos tea (Aspalathus linearis), South Africa Journal of Botany, 2012, no. 82, p. 129–133.

Morton J.F., Rooibos tea, Aspalathus linearis, a caffeineless low-tannin beverage, Economic Botany, 1982, no. 37, p. 164–173.

Ollier C., Le rooibos, the rouge (red bush tea), Phytotherapie, 2006, no. 4, p. 188–193.

PN-EN ISO 13299:2010. Analiza sensoryczna – Metodologia – Ogólne wytyczne ustalania profilu sensorycznego.

PN-EN ISO 8586-1:1996. Analiza sensoryczna – Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających.

PN-EN ISO 8586-2:2008. Analiza sensoryczna – Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających – cz. 2. Eksperci oceny sensorycznej.

PN-ISO 11035:1999. Analiza sensoryczna – Identyfikacja i wybór deskryptorów do ustalenia profilu sensorycznego z użyciem metod wielowymiarowych.

PN-ISO 6564:1999. Analiza sensoryczna – Metodologia. Metoda profilowania smakowitości.

PN-ISO 6658:1998. Analiza sensoryczna – Metodologia. Wytyczne ogólne.

Citation pattern: Dmowski P., Szczygieł P., Wykorzystanie techniki TSDA do oceny jakości organoleptycznej naparów rooibos, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 86, pp. 190-197, 2014

BibTeX     EndNote