Rola diety bogatoresztkowej w profilaktyce i leczeniu zaparć, otyłości, cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego

The role of high-fiber diet in prevention and treatment of constipation, obesity, diabetes and cardiovascular diseases
Abstract: 

According to the literature recommended intake of dietary fiber both in the maintenance of good health, as well as a factor supporting the process of the treatment of metabolic diseases. High-fiber diet is an effective form of treatment of constipation. Fiber supplementation improves the efficiency of treatment of obesity by applying a reduction diet, because it was found that its application caused a significant decrease in body weight in patients with metabolic disease. Clinical studies confirmed the beneficial effect of application of fiber in diabetes diet-therapy and in controlling blood glucose profile.

Streszczenie: 

Według danych zawartych w literaturze przedmiotu zaleca się spożycie błonnika pokarmowego w celu zarówno utrzymania dobrego stanu zdrowia, jak i wspomagania procesu leczenia chorób metabolicznych. Dieta bogatoresztkowa jest skuteczną formą leczenia zaparć. Suplementacja błonnikiem wpływa na poprawę efektywności leczenia otyłości przy diecie redukcyjnej, ponieważ stwierdza się podczas jej stosowania znaczący spadek masy ciała u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą metaboliczną. Na podstawie badań potwierdzono korzystny wpływ wykorzystania błonnika pokarmowego w dietoterapii cukrzycy i kontroli profilu glukozowego krwi.

Słowa kluczowe: 
dieta bogatoresztkowa
choroby metaboliczne
zaparcia
otyłość
cukrzyca
Issue: 
Pages: 
154
166
Download full text in pdf: 
References: 

Anderson J.W. et al., Metabolic effects of high-carbohydrate, high-fiber diets for insulindependent diabetic individuals, The American Journal of Clinical Nutrition, 1991, no. 54, p. 936–943.

Anti M. et al., Water supplementation enhances the effects of high-fiber diet on stool frequency and laxative consumption in adult patients with functional constipation, Hepato-Gastroenterology, 1998, no. 45, p. 727–732.

Bartnikowska E., Hasik J., Włókno roślinne w żywieniu człowieka, PZWL, Warszawa 1987.

Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, PZWL, Warszawa 2007.

Cummings J.H., Constipation, dietary fibre and the control of large bowel function, Postgraduate Medical Journal, 1984, no. 60, p. 811–819.

Dembiński Ł., Banaszkiewicz A., Radzikowski A., Dieta bogatoresztkowa – definicja, korzyści i normy w pediatrii, Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 2010, nr 12, s. 139–145.

Eshak E.S. et al., Dietary fiber intake is associated with reduced risk of mortality from cardiovascular disease among Japanese men and women, The Journal of Nutrition. Nutrition and Disease, 2010, no. 140, p. 1445–1453.

Gertig H., Przysławski J., Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu, PZWL, Warszawa 2007.

Giacco R. et al., Long-term dietary treatment with increased amounts of fiber-rich low-glycemic index natural foods improves blood glucose control and reduces the number of hypoglycemic events in type 1 diabetic patients, Diabetes Care, 2000, no. 23, p. 1461–1466.

Górecka D., Błonnik pokarmowy. Znaczenie żywieniowe i technologiczne, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2008, nr 11, s. 23–26.

Jabłoński E., Błonnik pokarmowy – niezbędny składnik racjonalnie sporządzonej diety, Przegląd Pediatryczny, 2005, nr 35, s. 162–167.

Kiehm T.G. et al., Beneficial effects of a high carbohydrate, high fiber diet on hyperglycemic diabetic men, The American Journal of Clinical Nutrition, 1976, no. 29, p. 895–899.

Korzeniowska K., Jabłecka A., Cukrzyca (cz. III) Dieta w cukrzycy, Farmacja Współczesna, 2009, nr 2, s. 110–116.

Kunachowicz H., Przygoda B., Nadolna I., Iwanow K., Tabele składu i wartości odżywczej żywności, PZWL, Warszawa 2005.

Liu S. et al., Whole-grain consumption and risk of coronary heart disease: results from the Nurses’ Health Study, The American Journal of Clinical Nutrition, 1999, no. 70, p. 412–419.

Pachołek B., Górecka D., Prozdrowotne i technologiczne właściwości błonnika pokarmowego, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 162, s. 82–95.

Peckenpaugh N., Podstawy żywienia i dietoterapia, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

Pereira M.A. et al., Dietary fiber and risk of coronary heart disease, Archives of Internal Medicine, 2004, no. 164, p. 370–376.

Pietrych A., Filip R., Wpływ diety redukcyjnej na masę ciała u osób z nadwagą i otyłością, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, nr 92, s. 577–579.

Piłaciński S., Wierusz-Wysocka B., Kontrowersje wokół żywienia u chorych na cukrzycę, Diabetologia Praktyczna, 2008, t. 90, nr 1, s. 28–35.

Streppel M. et al., Dietary fiber intake in relation to coronary heart disease and all-cause mortality over 40 y: the Zutphen Study, The American Journal of Clinical Nutrition, 2008, no. 88, p. 1119–1125.

Szczepańska J. et al., Ocena częstości spożycia wybranych źródeł błonnika pokarmowego oraz ich związku z masą ciała studentów, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2010, nr 3, s. 382–390.

Wolk A. et al., Long-term intake of dietary fiber and decreased risk of coronary heart disease among women, Journal of The American Medical Association, 1999, no. 281, p. 1998–2004.

Citation pattern: Platta A., Rola diety bogatoresztkowej w profilaktyce i leczeniu zaparć, otyłości, cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 86, pp. 154-166, 2014

BibTeX     EndNote