Mity i stereotypy żywieniowe

Nutritional myths and stereotypes

Agnieszka Rybowska         

Abstract: 

In a society functioning beaten beliefs about food and nutrition, which do not always conform to the current state of knowledge. There is talk of myths and stereotypes habits. They arise often stereotyped approach to various issues. But it can cause numerous hazards to human health. The study shows that caregivers of young children in their nutrition often have stereotyped and false beliefs. It has been shown differences in the opinions of young and older people about feeding a small child.

Streszczenie: 

W społeczeństwie funkcjonują utarte przekonania dotyczące żywności i żywienia, które nie zawsze zgodne są z aktualnym stanem wiedzy. Mówi się o mitach i stereotypach żywieniowych. Wynikają one często ze stereotypowego podejścia do różnych zagadnień. Mogą one jednak powodować liczne zagrożenia dla zdrowia człowieka. Przeprowadzone badania wskazują, że opiekunowie małych dzieci w ich żywieniu często kierują się stereotypowymi i fałszywymi przekonaniami. Wykazano różnice w opiniach młodych i starszych osób na temat żywienia małego dziecka.

Słowa kluczowe: 
mity żywieniowe
stereotypy
Issue: 
Pages: 
7
15
Download full text in pdf: 
References: 

Chlewiński Z., Kurcz I., Stereotypy i uprzedzenia, PAN, Warszawa 1992.

Gawryluk B., Odchudzanie – fakty i mity, zlotemysli.pl, 2008.

Głębocka A., Szarzyńska M., Stereotypy dotyczące osób otyłych a jakość życia ludzi w starszym wieku, Gerontologia Polska, 2005, t. 13, nr 4, s. 261.

Hartenbach W., Mity o cholesterolu, Oficyna Wydawnicza ABA, Warszawa 2010.

Jeżewska-Zychowicz M., Stereotypy w myśleniu o żywności w kontekście jej wpływu na masę ciała, Roczn. PZH 2007, t. 58, nr 2, s. 377–388.

Hodorowicz S., Jasiczek D., Klimek R., Tadeusiewicz R., Rak i niepłodność. Prawda i mity medycyny, Trio, Warszawa 2011.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych, Świat Książki, Warszawa 2000.

Nelson T., Psychologia uprzedzeń, GWP, Gdańsk 2003.

O’Connor A., Fakty i mity o naszym zdrowiu i świecie, BookMarket, 2008.

Rybowska A., Stereotype and tradition of dinner and preferences among young consumers, Joint Proceedings, Zeszyty Naukowe AM, Gdynia 2013, s. 59–65.

Rybowska A., Stereotypy żywieniowe i ich wpływ na zachowania konsumentów, Probl. Higieny i Epidemiologii, 2013, nr 94(3), s. 465–468.

Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl.

Citation pattern: Rybowska A., Mity i stereotypy żywieniowe, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 86, pp. 7-15, 2014

BibTeX     EndNote