Ocena poziomu wiedzy konsumentów w zakresie aspektów związanych z dietą wegetariańską

Assessment of the extent of consumer of aspects related to vegetarian diet
Abstract: 

Advocates of vegetarianism see numerous advantages in maintaining a meatless diet, however there are aspects of such diet that signal that a deficiency of important nutrients, vitamins and minerals may occur. The decision to follow a vegetarian diet ought to be based on knowledge and awareness of its effects. The aim of the study was to assess the state of consciousness among a randomly selected group of respondents with respect to the aspects of the vegetarian diet. To achieve this objective, a direct survey along with a diversely structured questionnaire tool were used as a research method. The study included a total of 234 people. Among the respondents of the study, female respondents showed a greater degree of knowledge and awareness of both positive and negative aspects of the vegetarian diet. Availability and variety of vegetarian products within the Tri-City region was satisfactory according to 50% of the respondents.

Streszczenie: 

Zwolennicy wegetarianizmu upatrują w tym sposobie żywienia wiele zalet, są jednakże takie aspekty stosowania tej diety, które wskazują na mogące się pojawiać skutki niedoboru ważnych składników odżywczych, witamin i składników mineralnych. Decyzje związane ze stosowaniem diety wegetariańskiej powinny być oparte na wiedzy i świadomości skutków jej działania. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy oraz świadomości wybranej losowo grupy respondentów w zakresie aspektów związanych z dietą wegetariańską. Posłużono się metodą ankiety bezpośredniej, a narzędziem był kwestionariusz ankietowy o zróżnicowanej strukturze. Badaniem objęto łącznie 234 osoby. Wśród badanej grupy respondentów kobiety wykazały większy stopień wiedzy i świadomości dotyczący zarówno pozytywnych, jak i niekorzystnych aspektów stosowania diety wegetariańskiej. Dostępność i oferta handlowa produktów wegetariańskich na rynku Trójmiasta była zdaniem połowy ankietowanych zadowalająca.

Słowa kluczowe: 
dieta wegetariańska
Issue: 
Pages: 
147
153
Download full text in pdf: 
References: 

Borawska M.H., Malinowska M., Wegetarianizm: zalety i wady, PZWL, Warszawa 2009.

Chabasińska M., Przysławski J., Lisowska A., Schlegel-Zawadzka M. et al., Typ i czas stosowania diety wegetariańskiej a surowicze stężenie witaminy B12, Przegląd Gastroenterologiczny, 2008, nr 3(2), s. 63–67.

Chudzik M.T., Ośrodki wegetarianizmu na świecie, 2013, http://www.instytutbr.pl/images/stories/publikacje/vege_21.pdf [05.02.2014].

Craig W.J., Mangels A.R., Position of the American Dietetic Association: Vegetarian Diets, Journal of the American Dietetic Association, 2009, vol. 109(7), p. 1266–1282.

Friedrich M., Rukojc M., Ocena wegetariańskiego i tradycyjnego sposobu żywienia oraz stanu odżywienia dzieci w wieku 1–3 lat, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2001, Suplement, t. 8, nr 3, s. 42–53.

Hozyasz K., Zawartość i biodostępność witamin i pierwiastków śladowych w dietach wegetariańskich, Medycyna Rodzinna, 2000, nr 1, s. 8–13.

Kałedkiewicz E., Lange E., Znaczenie wybranych związków pochodzenia roślinnego w diecie zapobiegającej chorobom nowotworowym, Postępy Fitoterapii, 2013, nr 1, s. 42–47.

Klemarczyk W., Strucińska M., Weker H., Więch M., Ocena sposobu żywienia dzieci w przedszkolu wegetariańskim, Pediatria Współczesna. Gastroenterologia. Hepatologia i Żywienie Dziecka, 2006, nr 7(3), s. 243–246.

Pribis P., Pencak R.C., Grajales T., Beliefs and Attitudes toward Vegetarian Lifestyle across Generations, Nutrints, 2010, no. 2, p. 523–531.

Tonsad S., Nathan E., Oda K., Fraser G., Vegan Diets and Hypothyroidism, Nutrients, 2013, no. 5, p. 4642–4652.

http://www.nbcnews.com/id/6008949/#.Uvu7l660IXY [01.02.2014]

http://www.focus.pl/czlowiek/w-polsce-jest-juz-milion-wegetarian-10172 [01.02.2014]

http://empatia.pl/ magazyn/teksty/stanowisko_ADA_w_sprawie_diet_wegetarianskich_2009.pdf [01.02.2014]

Citation pattern: Stankiewicz J., Sułkowska NULL, Ocena poziomu wiedzy konsumentów w zakresie aspektów związanych z dietą wegetariańską, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 86, pp. 147-153, 2014

BibTeX     EndNote