88

Scientific journal: 
88/2015
Towaroznawstwo – wybrane zagadnienia
Editor: 
prof. dr hab. Izabela Steinka, dr inż. Agnieszka Palka
Editorial page: 
Table of contents: 
Papers