Spożycie produktów mlecznych przez dzieci w wieku szkolnym

Consumption of dairy products by schoolchildren

Agnieszka Platta         Anna Suszek-Namroży         

Abstract: 

The aim of the study was to estimate children's attitudes and preferences towards dairy products. The study was conducted in March 2015 at the Primary School number 10 of Eugeniusz Kwiatkowski, Gdynia. The study group consisted of 100 children at ages 9–13, students of grades 4–6. It was found that children did consume dairy products, and as much as 78% of respondents consumed them every day. The most preferred milk product by children was milk itself, then drinking yoghurt and fruit – flavour yoghurt. Children showed a positive attitude towards flavour and prohealth properties of dairy products.

Streszczenie: 

Celem przeprowadzonego badania była ocena postaw i preferencji wybranej grupy dzieci wobec produktów mlecznych. Badana grupa dzieci liczyła 100 osób w wieku od 9 do 13 lat, byli to uczniowie klas 4–6 Szkoły Podstawowej nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Stwierdzono, że 78% dzieci spożywało produkty mleczne codziennie. Najbardziej preferowanym przez dzieci produktem mlecznym było mleko, jogurt pitny i jogurt owocowy. Dzieci wykazały postawę pozytywną wobec smaku i właściwości prozdrowotnych mleka i jego przetworów.

Słowa kluczowe: 
produkty mleczne
dzieci
Issue: 
Pages: 
34
43
Download full text in pdf: 
References: 

Bochińska E., Kossakowska J., Sych-Winiarek J., Spożycie przetworów mlecznych na tle zmian w podaży mleka, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa 2013.

Bodzioch A., Cieślik E., Grzych-Teleja E., Topolska K., Preferencje młodzieży gimnazjalnej z terenu województwa małopolskiego w zakresie spożycia mleka i produktów mlecznych, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, 2010, 2(69), s. 76–84.

Charzewska J., Rogalska-Niedźwiedź M., Mleko i przetwory mleczne niezbędne w codziennej diecie dzieci w wieku szkolnym, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2008.

Cichosz G., Czeczot H., Tłuszcz mlekowy w profilaktyce chorób dietozależnych, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2014, 1(XLVII), s. 1–9.

Cichosz G., Czeczot H., Tłuszcz mlekowy – źródłem antyoksydantów w diecie człowieka, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2011, 1(XLVII), s. 8–16.

Cichosz G., Kowalska M., Produkty mleczarskie – najlepsze źródło CLA, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2013.

Hasik J., Gawęcki J., Żywienie człowieka zdrowego i chorego, PWN, Warszawa 2000.

Hauzer A., Zaręba D., Ziarno M., Postawa młodych konsumentów wobec produktów mlecznych i probiotyków, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2009, 3(XLII), s. 954–958.

Jeżewska-Zychowicz M., Wpływ preferencji na konsumpcję mleka i przetworów mlecznych wśród młodzieży w wieku 13–15 lat, Acta Sci. Pol., Technologia Alimentaria, 2004, 3(2), s. 171–182.

Krauze S., Bromatologia. Nauka o artykułach spożywczych, PZWL, Warszawa 1967.

Kunachowicz H., Co powinniśmy wiedzieć o wartości odżywczej żywności, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2009.

Lange M., Stankiewicz J., Mleczne napoje fermentowane w żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2012, 2(XLV), s. 191–195.

Przybyłowski P., Stasiuk E., Zawartość wapnia i magnezu w próbkach mleka różnego pochodzenia, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2011, 3(XLIV), s. 581–584.

Taraszewska A., Wolnicka K., Ocena zawartości witamin i składników mineralnych w całodziennej racji pokarmowej uczniów V i VI klas wybranych warszawskich szkół podstawowych, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2012, 93(2), s. 408–413.

Citation pattern: Platta A., Suszek-Namroży A., Spożycie produktów mlecznych przez dzieci w wieku szkolnym, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 34-43, 2015

BibTeX     EndNote