Preferencje konsumentów w zakresie wyboru opakowań do tłuszczów roślinnych

Consumer preferences in the choise of packaging of vegetables fats

Joanna Białek         Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka         

Abstract: 

The Polish market of fats belongs to sector which is presently among those developing most dynamically, and that is why Poland, with its 15% share in the production of margarine is second largest among the 27 European countries. For this reason, producers design packaging of fat products that would distinguish itself on the shelf. The aim of the study was to determine consumer preferences when choosing the packaging of vegetable fat products by carrying out an anonymous questionnaire. Results indicate that the most desirable types of packaging containers are those with rectangular and square cross-section that contain 250 g of product and are closed with a separate lid. Among the factors determining the choice of margarine, respondents point out, among other, the shape of packaging (12%).

Streszczenie: 

Polski rynek produktów tłuszczowych należy obecnie do dziedzin gospodarki rozwijających się najbardziej dynamicznie, dzięki czemu Polska zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji margaryny, posiadając w nim 15% udziałów. Z tego powodu producenci projektują opakowania tłuszczów mające wyróżniać produkt na półce. Celem podjętych badań było określenie preferencji konsumentów w zakresie wyboru opakowania do tłuszczów roślinnych poprzez przeprowadzenie anonimowej ankiety. Uzyskane wyniki wskazują, iż najbardziej pożądanym typem opakowania są opakowania o przekroju prostokątnym oraz kwadratowym, o pojemności 250 g, zamknięte osobnym wieczkiem. Wśród czynników determinujących wybór margaryn respondenci wskazali m.in. kształt opakowania (12%).

Słowa kluczowe: 
opakowania
tłuszcze roślinne
margaryna
Issue: 
Pages: 
182
187
Download full text in pdf: 
References: 

Białek J., Ucherek M., Conditions of competitiveness development in the sector of packaging, Polish Journal of Commodity Science, 2011, nr 3, s. 101–110.

Borawska M., Konopka M., Masło czy margaryna, „Cukrzyca a Zdrowie”, 2011, nr 11, s. 38–39.

Kapusta F., Znaczenie roślin oleistych dla człowieka, rolnictwa i kraju, http://www. Portalspozywczy. pl/zboza/artykuly [29.03.2014].

Szalonka K., Zachowania nabywców na rynku detalicznym w Polsce, „Handel Wewnętrzny”, 2013, nr 01–03.

Szulce H., Przemiany zachowań konsumentów w zmieniającej się gospodarce, „Handel Wewnętrzny”, 2013, nr 01–03.

Citation pattern: Białek J., Kondratowicz-Pietruszka E., Preferencje konsumentów w zakresie wyboru opakowań do tłuszczów roślinnych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 182-187, 2015

BibTeX     EndNote