Ocena praktyk i preferencji żywieniowych młodych piłkarzy amatorów

Assessment of nutrition practices and food preferences of young amateur footballers

Renata Korzeniowska-Ginter         Tomasz Owczarek         Łukasz Czarnecki         

Abstract: 

The aim of the study was to assess dietary habits and food preferences among amateur football players. The study was conducted by questionnaire survey. Competitors admitted to the irregular consuption of breakfast and eating dinner right before bedtime. A large part of the respondents consumed less than 4 meals a day. The main sources of protein in players diet were dairy products, eggs and poultry meat. They consumed fish less than once a week. The preferred way to prepare the meat was grilling. The main source of carbohydrates were white bread, pasta, sweets and confectionery. Consumption of cereals and wholemeal groats was negligible. Butter was the most commonly used fat. During training, players frequently quenched their thirst with water or carbonated beverages, but a big part of them drank energy drinks. It was found that most of the players did not have a proper diet, as a result there is the need for nutrition education. Young sportsmen should be pointed out that the diet has a significant impact on the growth of the organism and the results achieved in sport.

Streszczenie: 

Celem pracy była ocena praktyk w zakresie żywienia i preferencji żywieniowych piłkarzy amatorów. Badania prowadzono metodą ankietową. Zawodnicy przyznawali się do nieregularnego konsumowania śniadań i spożywania kolacji tuż przed snem. Znaczna część badanych spożywała mniej niż cztery posiłki dziennie. Głównymi źródłami białka w diecie zawodników były przetwory mleczne, jaja i mięso drobiowe. Mniej niż raz w tygodniu konsumowano ryby. Preferowanym sposobem przygotowania mięsa było grillowanie. Główne źródła węglowodanów stanowiły jasne pieczywo, makarony, słodycze i wyroby cukiernicze. Znikoma była konsumpcja produktów zbożowych i kasz z pełnego przemiału. Najczęściej wykorzystywanym tłuszczem było masło. W czasie treningu piłkarze przeważnie gasili pragnienie wodą lub napojami gazowanymi, ale duża część sięgała po napoje energetyzujące. Stwierdzono, iż większość zawodników nie odżywia się prawidłowo i w związku z tym istnieje potrzeba edukacji żywieniowej młodych sportowców. Należy wskazać młodym sportowcom, że sposób żywienia istotnie wpływa na rozwój organizmu i osiągane w sporcie wyniki.

Słowa kluczowe: 
żywienie piłkarzy
posiłki mięsne
Issue: 
Pages: 
24
33
Download full text in pdf: 
References: 

Amir D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.

Bangsbo J., Mohr M., Krustrup P., Physical and metabolic demands of training and match-play in the elite football player, Journal of Sports Sciences, 2006, 24(7), s. 665–674.

Bean A., Żywienie w sporcie, kompletny przewodnik, Zysk i S-ka, Poznań 2008.

Bonci L., Sports nutrition for young athletes, Pediatric Annals, 2010, 39 (5), s. 300–305.

Celejowa I., Żywienie w treningu i walce sportowej, Biblioteka Trenera, COS, Warszawa 2001.

Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka, PZWL, wyd. 3, Warszawa 2007.

Gacek M., Spożycie napojów w grupie juniorów młodszych trenujących piłkę nożną – niektóre uwarunkowania osobnicze, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, 94(2), s. 286–290.

Gacek M., Fiedor M., Ilościowa i jakościowa ocena zbiorowego żywienia młodzieży w wieku 16–18 lat na wakacyjnym obozie sportowym, Roczniki PZH, 2005, 56(3), s. 253–258.

Hyżyk A.K., Romankow J., Ocena stanu wysycenia organizmu witaminami antyoksydacyjnymi C i E oraz ich wpływ na wydolność fizyczną młodych sportowców, Roczniki PZH, 2005, 56(1), s. 57–65.

Jonnalagadda S.S., Rosenbloom C.A., Skinner R., Dietary Practices, Attitudes, and Physiological Status of Collegiate Freshman Football Players, Journal of Strength and Conditioning Research, 2001, 15(4), s. 507–513.

Kozirok W., Babicz-Zielińska E., Ocena spożycia wody i napojów przez zawodników różnych dyscyplin sportowych, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, 94(2), s. 262–265.

Leblanc J.Ch., Le Gall F., Grandjean V., Verger P., Nutritional intake of French soccer players at the clairefontaine training center, International Journal Sport Nutr. Exerc. Metab., 2002,12(3), s. 268–80.

Nazarewicz R., Babicz-Zielińska E., Spożycie białka w wybranych grupach młodzieży o różnej aktywności fizycznej a zlecenia żywieniowe dla sportowców, Roczniki PZH, 2004, 55(4), s. 325–330.

Niedźwiecka-Kącik D, Piramida żywieniowa dla sportowców jako strategia upowszechnienia zasad racjonalnego żywienia osób uprawiających sport, „Dietetyka”, 2010, 4(1–2), s. 18–21.

Tkacz K., Bezpieczne grillowanie, „Gospodarka Mięsna”, 2007, 59(6).

http://stolemgniewinoks.futbolowo.pl/menu,2,o-klubie.html, dostęp 20.05.2013 r.

Citation pattern: Korzeniowska-Ginter R., Owczarek T., Czarnecki NULL, Ocena praktyk i preferencji żywieniowych młodych piłkarzy amatorów, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 24-33, 2015

BibTeX     EndNote