Wpływ przechowywania na zawartość sprzężonego kwasu linolowego (CLA) i innych izomerów trans kwasów tłuszczowych w jogurtach

The effect of storage on the content of conjugated linoleic acid (CLA) and other trans fatty acids in yoghurts

Beata Paszczyk         Maria Czerniewicz         Waldemar Brandt         

Abstract: 

The subject of the study was to evaluate the influence of storage time of yoghurts on the content of cis9trans11 C18:2 (CLA) acid and trans isomers of C18:1 and C18:2 in the fat extracted from these yoghurts. Analyzed were fresh yoghurts and yoghurts that were stored at a refrigeration temperature (5 ±1°C) for 21 days. The analyses were performed with the use of gas chromatography method. Yoghurts were analyzed after 8, 16 and 21 days of storage. The study showed that the storage time of yoghurts had a significant effect on the decrease of content of conjugated linoleic acid cis9trans11 C18:2 (CLA) and the decrease of content of trans C18:1 and trans C18:2 isomers in fat separated from analyzed yoghurts.

Streszczenie: 

Przedmiotem badań była ocena wpływu czasu przechowywania jogurtów na zawartość kwasu cis9trans11 C18:2(CLA) oraz izomerów trans kwasu C18:1 i C18:2 w tłuszczu wydzielonym z tych jogurtów. Analizie poddano świeżo wyprodukowane jogurty oraz jogurty przechowywane w warunkach chłodniczych, temperatura 5 ±1°C przez 21 dni. Analizy przeprowadzono metodą chromatografii gazowej. Jogurty badano po 8, 16 i 21 dniach przechowywania. Przeprowadzone badania wykazały, że czas przechowywania jogurtów istotne wpływał na obniżenie zawartości sprzężonego kwasu linolowego cis9trans11 C18:2 (CLA) oraz na obniżenie zawartości izomerów trans kwasu C18:1 i kwasu C18:2 w tłuszczu wydzielonym z analizowanych jogurtów.

Słowa kluczowe: 
jogurt
sprzężony kwas linolowy
izomery trans
Issue: 
Pages: 
132
136
Download full text in pdf: 
References: 

Christie W.W., Lipid analysis. Isolation, separation, identification and structural analysis of lipids, Pergamon Press, Oxford, 1973, s. 39–40.

Domagała J., Sady M., Najgebauer-Lejko D., Czernicka M., Witeska I., The content of conjugated linoleic acid (CLA) in cream fermented using different starter cultures, Biotechnology in Animal Husbandry, 2009, 25(5–6), s. 745–751.

IDF standard 182:1999. Milkfat: Preparation of fatty acid methyl esters.

Jiang J., Björck L., Fonden R., Production of conjugated linoleic acid by dairy starter cultures. Journal of Applied Microbiology, 1998, 85, s. 98–102.

Kelly L.M., Berry J.R., Dwyer J.M., Griinari J.M., Chouinard P.Y. et al., Dietary fatty acid sources affect conjugated linoleic acid concentrations in milk from lactating dairy cows, Journal of Nutrition, 1998, 128, s. 881–885.

Kim Y.J., Liu R.H., Increase of conjugated linoleic acid content in milk by fermentation with lactic acid bacteria, Journal of Food Science, 2002, 67(5), s. 1731–1737.

Kramer J.K.G., Blackadar C.B., Zhou J., Evaluation of two GC columns (60-m SUPELCOWAX 10 and 100-m CP Sil 88) for analysis of milkfat with emphasis on CLA, 18:1, 18:2 and 18:3 isomers, and short –and long-chain FA, Lipids, 2002, 37(8), s. 823–835.

Lin H., Boylston T.D., Chang M. J., Luedecke L.O., Shultz T.D., Survey of the conjugated linoleic acid contents of dairy products, Journal of Dairy Science, 1995, 78, s. 2358–2365.

Molkentin J., Bioactive lipids naturally occurring in bovine milk, Nahrung 1999, 43(3), s. 185–189.

Pariza M.W., CLA, a new cancer inhibitor in dairy products, Bull. IDF. 1991, 257, s. 29–30.

Parodi P., Anti-cancer agents in milkfat, Aust. J. Dairy. Technol., 2003, 58(2), s. 114–118.

Precht D., Molkentin J., Trans unsaturated fatty acids in bovine milk fat and dairy products, European Journal of Lipid Science and Technology, 2000, 102, s. 635–639.

Przybojewska B.. Rafalski H., Kwasy tłuszczowe występujące w mleku a zdrowie człowieka. Sprzężony kwas linolowy (CLA), „Przegląd Mleczarski”, 2003, nr 5, s. 173–175.

Serafeimidou A., Zlatanos S., Kritikos G., Tourianis A., Change of fatty acid profile, including conjugated linoleic acid (CLA) content, during refrigerated storage of yogurt made of cow and sheep milk, Journal of Food Composition and Analysis, 2013, 31, s. 24–30.

Shantha N.C., Ram L.N., O’Leary J., Hicks C.L., Decker E.A., Conjugated linoleic acid concentrations in dairy products as affected by processing and storage, Journal Food Science, 1995, 60, s. 695–697.

Sieber R., Collomb M., Aeschlimann A., Jelen P., Eyer H., Impact of microbial cultures on conjugated linoleic acid in dairy products – a review, International Dairy Journal, 2004, 14, s. 1–15.

Yang L. Leung L.K, Huang Y., Chen Z.Y., Oxidative stability of conjugated linoleic acid isomers, Journal Agric. Food Chem., 2000, 48, s. 3072–3076.

Żebrowska A., Banczar G., Molik E., Właściwości prozdrowotne tłuszczu mlekowego, Wiadomości Zootechniczne, R. XLVII, 2009, nr 2, s. 19–23.

Citation pattern: Paszczyk B., Czerniewicz M., Brandt W., Wpływ przechowywania na zawartość sprzężonego kwasu linolowego (CLA) i innych izomerów trans kwasów tłuszczowych w jogurtach, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 132-136, 2015

BibTeX     EndNote