Opinie dzieci w wieku szkolnym związane ze spożyciem mięsa ryb

Attitudes of school-age children in relation to fish

Anna Suszek-Namroży         Agnieszka Platta         

Abstract: 

Consumption of fish meat have a proven positive impact on children’s development. This happens due to nutrients and minerals contents. The aim of the study was analysis of the views of school-age children associated with the consumption of fish meat. The positive attitude towards this type of food and its nutritional value was found in the test group. All of the respondents felt that eating fish is healthy. In terms of taste even 68% of children believed that fish are “rather tasty”, and 25% declared “definitely tasty”. The only disadvantage of fish indicated by children was bones inclusion. 63% of respondents would like to consume fish with “average frequency” and 29% preferred to do it “often”.

Streszczenie: 

Spożycie ryb ma udowodniony pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Dzieje się to za sprawą zawartych w nich składników odżywczych i minerałów. Celem badań była analiza opinii dzieci w wieku szkolnym związanych ze spożyciem mięsa ryb. Stwierdzono pozytywny stosunek grupy badanej do tego rodzaju żywności oraz jej wartości odżywczej. 100% ankietowanych uznało, że jedzenie ryb jest zdrowe. Pod względem smaku aż 68% dzieci uważa, że ryby są raczej smaczne oraz 25%, że zdecydowanie smaczne. Jedynym negatywnym walorem smakowym ryb według dzieci były zawarte w nich ości. Średnio często ryby chciałoby jadać 63% badanych, 29% zaś – często.

Słowa kluczowe: 
wartość odżywcza ryb
Issue: 
Pages: 
44
52
Download full text in pdf: 
References: 

Achremowicz K., Szary-Sworst K., Wielonienasycone kwasy tłuszczowe czynnikiem poprawy stanu zdrowia człowieka, „Żywność.Nauka.Technologia. Jakość”, 2005, nr 3(44).

Czerwińska D., Wartość odżywcza i walory zdrowotne ryb, „Przegląd Gastronomiczny”, 2003, nr 7.

Jarosz M., Obiady szkolne, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2008.

Kolanowski W., Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 – znaczenie zdrowotne w obniżaniu ryzyka chorób cywilizacyjnych, Bromatologia Chemia Toksykologia, 2007.

Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Towaroznawstwo żywności, WSiP, Warszawa 2004.

Kozłowska-Wojciechowska M., Niedobór kwasów omega-3. Żywność i żywienie, dobrydietetyk.pl.

Parol J., Właściwości funkcjonalne żywności i jej składników, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2004.

Polak-Juszczak L., Adamczyk M., Jakość i skład aminokwasowy białka ryb z Zalewu Wiślanego, Zakład Chemii Żywności i Środowiska, Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia 2009.

Przybyłowski P., Towaroznawstwo artykułów spożywczych, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2003.

Citation pattern: Suszek-Namroży A., Platta A., Opinie dzieci w wieku szkolnym związane ze spożyciem mięsa ryb, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 44-52, 2015

BibTeX     EndNote