Wskaźnik do oceny obecności tlenu w opakowaniu żywności

Indicator to measurment of oxygen in packaging food

Renata Dobrucka         Bartosz Kaźmierczak         Ryszard Cierpiszewski         

Abstract: 

In order to prolong the lifetime of food products id used chemical, physical methods and appropriately selected package. In response to such demand appeared active and intelligent packaging. They are intended to extend life time of foods and provide the consumer the information about the product. In this study systems appropriately selected chemical compounds, respectively sensitive to the presence of oxygen. Such systems may provide a basis for the construction indicator of oxygen which is part of the intelligent packaging. As materials change color dyes used: methylene blue, crystal violet and rezasurin. For the solutions were prepared spectrum in the range of 450–800 nm. In addition, assessed the change of color of each indicator in the L * a * b *.

Streszczenie: 

W celu przedłużenia trwałości produktów spożywczych stosuje się metody chemiczne, fizyczne oraz odpowiednie opakowania. Wśród opakowań szczególnie ciekawe wydają się tzw. opakowania aktywne i inteligentne, których zadaniem jest przedłużenie okresu przechowywania produktów oraz dostarczenie konsumentowi informacji o opakowanym produkcie. W pracy badano mieszaniny związków chemicznych, które zmieniają swoją barwę w obecności tlenu. Takie układy mogą stanowić podstawę konstrukcji wskaźnika tlenu, będącego elementem opakowania inteligentnego. Jako podstawowe substancje do budowy wskaźnika wykorzystano barwniki red-oks: błękit metylenowy, fiolet krystaliczny oraz rezazurynę. Zbadano zmiany absorbancji otrzymanych wskaźników w zakresie 450–800 nm, zmiany barw poszczególnych wskaźników w systemie L*a*b* oraz możliwość ich wykorzystania do monitorowania obecności tlenu w opakowaniu podczas przechowywania.

Słowa kluczowe: 
opakowanie inteligentne
Issue: 
Pages: 
155
165
Download full text in pdf: 
References: 

Cierpiszewski R., Kozak W., Wskaźnik obecności tlenu w opakowaniach, „Opakowanie”, 2010, nr 4, s. 26–31.

Clydesdale F.M., Instrumental techniques for color measurement of foods, Food Technology, 1976, 10, s. 52–59.

Czapski J., Zmiany jakości żywności w czasie przechowywania, [w:] Opakowania żywności, red. B. Czerniawski, J. Michniewicz, AGRO FOOD TECHNOLOGY, Czeladź 1998.

Dainelli D., Gontard N., Spyropoulos D., Zondervan-van den Beuken E., Tobback P., Active and intelligent food packaging: legal aspects and safety concerns, Trends in Food Science & Technology, 2008, 19, s. 103–112.

Kreuziger Keppy N., Allen M.W., Analysis of Methylene Blue Reduction by Ascorbic Acid, Thermo Fisher Scientific, Madison 2010.

Lawrie K., Mills A., Hazafy D., Simple inkjetprinted, UV-activated oxygen indicator, Sensors and Actuators B: Chemical, 2010, doi:10.1016/j.snb.2012.10.125.

Mills A., Oxygen indicators and intelligent inks for packaging food, Chem. Soc. Rev., 2005, 34, s. 1003–1010.

Mowry S., Orgen P.J., Kinetics of Methylene Blue Reduction by Ascorbic Acid, Journal Chem. Ed., 1999, 76(7), s. 970–974.

OxySense Gen III Operations Manual, OxySense, Inc., Dallas 2010.

Summers L., Intelligent Packaging, Centre for Exploitation of Science and Technology, London 1992.

http://w3.efi.com/pt/(5.05.2014).

http://www.mgc.co.jp/eng/products/abc/ageless/eye.html (5.05.2014).

Citation pattern: Dobrucka R., Kaźmierczak B., Cierpiszewski R., Wskaźnik do oceny obecności tlenu w opakowaniu żywności, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 155-165, 2015

BibTeX     EndNote