Identyfikacja antybiotykoopornych Staphylococcus aureus w zupach liofilizowanych

Identification antibiotic–resistant staphylococcus aureus in freeze-dried soups

Izabela Steinka         

Abstract: 

Antibiotic-resistant bacteria isolated from food is a hygiene problem. The specific properties of staphylococci allow them to survive the freeze-drying conditions in the production process. It is a reason for concern about the possible survival of antibiotic-resistant Staphylococcus aureus. The freeze-dried soups on the Polish market revealed the presence of methicillin-resistant staphylococci in 13,3% of samples tested belonging to two manufacturers: Mammita and Knorr. The ingredients in soup, all of which are antibiotic-resistant staphylococci isolated cheese, spinach pasta and chicken soup. A possible source of MRSA are ingredients used in formulation technology soups.

Streszczenie: 

Antybiotykooporność bakterii izolowanych z żywności stanowi problem higieniczny. Specyficzne właściwości gronkowców pozwalają na przetrwanie warunków liofilizacji w procesie produkcji, co stanowi powód obawy o możliwość przeżywania antybiotykoopornych Staphylococcus aureus. W zupach liofilizowanych obecnych na polskim rynku stwierdzono obecność gronkowców metycylino-opornych w 13,3% próbek badanych, należących do dwóch producentów: Mammita i Knorr. Składnikami zup, z których izolowano gronkowce antybiotykooporne, były: ser, makaron szpinakowy i rosół z kurczaka. Prawdopodobnym źródłem MRSA są składniki stosowane w technologii wytwarzania zup.

Słowa kluczowe: 
zupy
liofilizacja
antybiotykooporność
Issue: 
Pages: 
12
16
Download full text in pdf: 
References: 

Aydin A., Sudagidan M., Muratoglu K., Prevalence of staphylococcal enterotoxins, toxin genes and genetic–relatedness of foodborne Staphylococcus aureus strains isolated in the Marmara Region of Turkey, International Journal of Food Microbiol., 2011, 148(2), s. 99–106.

Colombari V., Mayer M.D., Laicini Z.M., Mamizuka E. i in., Foodborne outbreak caused by Staphylococcus aureus: phenotypic and genotypic characterization of strains of food human sources, Journal of Food Prot. 2007, 2, s. 272–520.

Guven K., Mutlu M.B., Gulbandilar A., Cakir P., Occurrence and characterization of Staphylococcus isolated from meat and dairy consumed in Turkey, 2010, Journal of Food Safety, 30, s. 196–212.

Hassan S.A., Altalhi A.D., Gherbawy Y.A., El-Deeb B.A., Bacterial load of fresh vegetables and their resistance to the currently used antibiotics in Saudi Arabia, Foodborne Pathog. Dis., 2011, 8(9), s. 1011–1018.

Krupa P., Bystroń J., Bania J., Podkowik M. i in., Genotypes and oxacillin resistance of Staphylococcus aureus from chicken and chicken meat in Poland, Poultry Sci., 2014, 93, s. 1–8.

Resch M., Nagel V., Hertel C., Antibiotic resistance of coagulase-negative staphylococci associated with food and used in starter cultures, International Journal of Food Microbiol., 2008, 127(1–2), s. 99–104.

Steinka I., Janczy A., Badanie obecności antybiotykoopornych grzybów drożdżopodobnych w mięsie mielonym, Probl. Hig. Epidemiol., 2014, 95(1), s. 192–195.

Steinka I., Janczy A., Ocena antybiotykooporności Staphylococcus aureus izolowanych z mięsa mielonego, Bromatologia Chemia Toksykologia, 2013, 66(2), s. 211–215.

Citation pattern: Steinka I., Identyfikacja antybiotykoopornych Staphylococcus aureus w zupach liofilizowanych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 12-16, 2015

BibTeX     EndNote