Peptydy kardioprotekcyjne jako wyróżniki jakości białek ryb

Cardioprotective peptides as quality factors of fish proteins

Justyna Borawska         Małgorzata Darewicz         Monika Protasiewicz         

Abstract: 

Bioactive peptides, when released from food proteins, may regulate eg work of the cardiovascular system. Among the cardioprotective peptides best known group are angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACE inhibitors). Fish proteins are rich sources of them. Twenty peptides with ACE inhibitory activity were isolated from papain hydrolyzate of pink salmon proteins, a dipeptide IW was the most active. It has been shown to decrease blood pressure in SHR after administration of salmon protein hydrolysates. Peptides VLW, VFW and the LAF were recognized as the most active. ACE inhibitors have been identified also in other fish hydrolysates. Presented data show that peptides derived from fish proteins have the potential cardioprotective properties.

Streszczenie: 

Bioaktywne peptydy, po uwolnieniu z białek żywności, mogą regulować np. pracę układu krwionośnego. Wśród peptydów kardioprotekcyjnych najlepiej poznaną grupę stanowią inhibitory konwertazy angiotensyny I (inhibitory ACE). Bogatym ich źródłem są m.in. białka ryb. Dwadzieścia peptydów o aktywności ACE inhibitorów wyizolowano z papainowego hydrolizatu białek gorbuszy, z czego dipeptyd IW był najbardziej aktywny. Wykazano także obniżenie ciśnienia krwi u szczurów SHR po podaniu hydrolizatów białek łososia. Peptydy VLW, VFW oraz LAF uznano za najbardziej aktywne. Peptydowe inhibitory ACE zidentyfikowano też w hydrolizatach innych ryb. Przedstawione dane wskazują, że peptydy pochodzące z białek ryb posiadają potencjalne właściwości kardioprotekcyjne.

Słowa kluczowe: 
peptydy kardioprotekcyjne
inhibitory ACE
Issue: 
Pages: 
137
141
Download full text in pdf: 
References: 

Darewicz M., Borawska J., Minkiewicz P., Iwaniak A., Peptydy biologicznie aktywne jako składniki żywności funkcjonalnej, „Przemysł Spożywczy”, 2013, nr 67, s. 38–41.

Enari H., Takahashi Y., Kawarasaki M., Tada M., Tatsuta K., Identification of angiotensin I – converting enzyme inhibitory peptides derived from salmon muscle and their antihypertensive effect, Fish. Sci., 2008, 74, s. 911–920.

Ewart H.S., Dennis D., Potvin M., Tiller C., Fang L. et al., Development of a salmon protein hydrolysate that lowers blood pressure, Eur. Food Res. Technol., 2009, 229, s. 561–569.

Grela E.R., Pisarski R.K., Kowalczuk-Vasilev E., Rudnicka A., Content of nutrients and minerals, and fatty acid profile in some fish flesh depending on fishing period, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, 2010, nr 4, s. 63–72.

Hayes M., Biological Activities of Proteins and Marine-derived Peptides from Byproducts and Seaweeds, [w:] Mar. Proteins Pepetides. Biol. Act. Appl., John Wiley & Sons, Ltd. Wiley- -Blackwell, 2013.

Iwaniak A., Minkiewicz P., Darewicz M., Food-originating ACE inhibitors, including antihypertensive peptides, as preventive food components in blood pressure reduction, Compr. Rev. Food Sci. Food Saf., 2014, 13, s. 114–134.

Kim S.-R., Byun H.-G., The novel angiotensin I converting enzyme inhibitory peptide from rainbow trout muscle hydrolysate, Fish. Aquat. Sci., 2012, 15, s. 183–190.

Kim S.-K., Wijesekara I., Development and biological activities of marine-derived bioactive peptides: A review, J. Funct. Foods, 2010, 2, s. 1–9.

Korhonen H., Pihlanto A., Bioactive peptides: Production and functionality, Int. Dairy J., 2006, 16, s. 945–960.

Li G.-H., Le G.-W., Shi Y.-H., Shrestha S., Angiotensin I – converting enzyme inhibitory peptides derived from food proteins and their physiological and pharmacological effects, Nutr. Res., 2004, 24, s. 469–486.

Lirski A., Szarowski L., Turkowski K., Seremak-Bulge J., Białowąs H. et al., Strategia Karp 2020, PHU SZOSTAK DRUK, Staszów 2013.

Norris R., Fitzgerald R.J., Antihypertensive peptides from food proteins, [w:] Bioact. Food Pept. Heal. Dis., INTECH, 2013.

Ryan J.T., Ross R.P., Bolton D., Fitzgerald G.F., Stanton C., Bioactive peptides from muscle sources: meat and fish., Nutrients, 2011, 3, s. 765–791.

Senevirathne M., Kim S.-K., Development of Bioactive Peptides from Fish Proteins and Their Health Promoting Ability, Adv. Food Nutr. Res., 2012.

Usydus Z., Szlinder-Richert J., Adamczyk M., Protein quality and amino acid profiles of fish products available in Poland, Food Chem., 2009, 112, s. 139–145.

Usydus Z., Szlinder-Richert J., Adamczyk M., Szatkowska U., Marine and farmed fish in the Polish market: Comparison of the nutritional value, Food Chem., 2011, 126, s. 78–84.

Citation pattern: Borawska J., Darewicz M., Protasiewicz M., Peptydy kardioprotekcyjne jako wyróżniki jakości białek ryb, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 137-141, 2015

BibTeX     EndNote