Postawy konsumentów rosyjskich wobec żywności pochodzącej z Polski

Russian consumer attitude to food from Poland

Iwona M. Batyk         Katarzyna Staniewska         

Abstract: 

Development cooperation in the food market between Poland and Russia requires a detailed diagnosis of the current and prospective economic and social conditions. The paper presents the results of a study based on determine the behavior of Russian consumers towards food from Poland. Results of the study indicated a very strong interest in food products produced in Poland. The factors that most affect the purchase of such products are: price, quality, availability, appearance and packaging products.

Streszczenie: 

Rozwój współpracy w obszarze gospodarki rolno-żywnościowej pomiędzy Polską a Rosją w dużej mierze uzależniony jest od aktualnych i perspektywicznych uwarunkowań. Dlatego też bardzo istotna jest ich szczegółowa analiza. Celem pracy było poznanie postaw konsumentów rosyjskich wobec żywności pochodzącej z Polski. Badania wykazały bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego produktami spożywczymi wytwarzanymi w Polsce. Stwierdzono, że czynnikami, które w największym stopniu wpływają na zakup takich produktów są: cena, jakość, dostępność, wygląd zewnętrzny oraz opakowanie produktów.

Słowa kluczowe: 
konsument
żywność
Issue: 
Pages: 
112
118
Download full text in pdf: 
References: 

Batyk I.M., Impact of local border traffic with the Kaliningrad District of the Russian Federation in scope and level marketing of goods and services, Acta Scientarum Polonorum Oeconomia, 12(4), Warszawa 2013, s. 5–15.

Guide exporter to the Russian market, Polish Ministry of Economy, Warsaw 2012.

Palmowski T., Problems of cross-border cooperation between Poland and The Kaliningrad Oblast of the Russian Federation, Quaestiones Geographicae, 29(4), Poznań 2010, s. 75–82.

Powiązania gospodarki polskiej z Rosją, Ukrainą i Białorusią – wybrane aspekty, GUS, Warszawa 2015.

Zachodnie metody na wschodnich rynkach. Badania marketingowe na przykładzie rynku rosyjskiego, Inquiry, Warszawa 2006.

Citation pattern: Batyk I.M., Staniewska K., Postawy konsumentów rosyjskich wobec żywności pochodzącej z Polski, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 112-118, 2015

BibTeX     EndNote