83

Scientific journal: 
83/2014
Eksploatacja urządzeń okrętowych
Editor: 
dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AMG
Editorial page: 
Table of contents: 
Papers