Propozycja zastosowania drewna modyfikowanego na konstrukcje morskie

Proposition use of modified wood for ship structures

Lesław Kyzioł         

Abstract: 

This article presents the examples of damage the hulls of fishing boats and yachts made of natural wood. The main cause of damage hull of these boats are cracks. The cracks are caused by the flexibility of the wood for absorption the water. Wood as the porous material is vulnerable to moisture. Natural wood after filling the pores with water lowers its mechanical properties, hardness, grindability and the impact strength. Connectors, which are steel screws corrode in the presence of water leading to the corrosion of wood. The holes for screws in the wood are notches, which contribute to the formation of cracks. Therefore, natural wood can be to replace the surface modified wood. Wood modified eliminates the disadvantages of natural wood. The structure is hard with high strength properties. In the article were presented the characteristics of strength. Wood modified more than 5 times less absorb water than natural wood. Therefore material may be used for marine structures.

Streszczenie: 

Przedstawiono przykłady uszkodzeń kadłubów łodzi rybackich i jachtów wykonanych z drewna naturalnego. Najczęstszą przyczyną uszkodzeń poszycia tych jednostek są pęknięcia, spowodowane podatnością drewna do nasiąkania wodą, a następnie wysychania. Drewno jako materiał porowaty jest podatne na wilgoć. Naturalne drewno po wypełnieniu porów wodą obniża swoje właściwości wytrzymałościowe, twardość, ścieralność oraz udarność. Ponadto łączniki, jakimi są wkręty stalowe, w obecności wody korodują, doprowadzając do korozji drewna. Otwory w drewnie pod wkręty stanowią karby, które przyczyniają się do powstania pęknięć, w związku z czym w miejsce drewna naturalnego zaproponowano drewno modyfikowane powierzchniowo polimerem metakrylanem metylu. Materiał ten zmniejsza naturalne wady drewna, tworząc zwartą i twardą strukturę o wysokich właściwościach wytrzymałościowych. Zaprezentowano charakterystyki wytrzymałościowe. Ponad 5-krotnie mniejsza podatność do nasiąkania drewna modyfikowanego w stosunku do drewna naturalnego predysponuje ten materiał na konstrukcje morskie.

Słowa kluczowe: 
pęknięcia kadłuba
drewno modyfikowane
Issue: 
Pages: 
121
129
Download full text in pdf: 
References: 

Helińska-Raczkowska L., Moliński W., Wpływ korozji atmosferycznej w kontakcie z rdzewiejącym żelazem na udarność lignomeru, Zeszyty Naukowe AR, Poznań 1981.

Hruzik G.J., Kierunki i metodologia badań efektywności zastosowania lignomeru, materiały konferencyjne, Proceedings of the Symposium Wood Modyfication’ 95, Poznań 1995.

Kamiński A., Próba określenia niektórych właściwości mechanicznych drewna modyfikowanego na podstawie jego składników. Modyfikacja drewna, materiały konferencyjne, AR Poznań, 1983, s. 194–200.

Krzysik F., Nauka o drewnie, wydanie II, PWN, Warszawa 1978.

Kuś H., Biomateriały, t. IV, WKiŁ, Warszawa 1990.

Kyzioł L., Analiza celowości stosowania drewna modyfikowanego w okrętownictwie, Zeszyty Naukowe AMW, 1995, nr 3, s. 111–118.

Kyzioł L., Analiza właściwości drewna konstrukcyjnego nasyconego powierzchniowo polimerem MM, Zeszyty Naukowe AMW, nr 156 A, Gdynia 2004.

Kyzioł L., Analiza wybranych własności drewna modyfikowanego do budowy okrętów, I Konferencja Naukowo-Techniczna „Polimery i kompozyty konstrukcyjne” w Kozubniku, Politechnika Śląska, Gliwice 1995, s. 218–223.

Kyzioł L., Drewno modyfikowane na konstrukcje morskie, AMW, Gdynia 2010.

Kyzioł L., Ocena stosowania drewna jako materiału konstrukcyjnego w budowie specjalnych jednostek pływających, Przemysł Drzewny, 1996, nr 1, s. 23–25.

Kyzioł L., Wpływ nasiąkliwości lignomeru na jego udarność w niskich temperaturach, materiały konferencyjne, II Konferencja Naukowo-Techniczna „Polimery i kompozyty konstrukcyjne” w Ustroniu, Politechnika Śląska, Gliwice 1996, s. 151–156.

Kyzioł L., Wpływ polimetakrylanu metylu na nasiąkliwość i wytrzymałość kompozytu przeznaczonego na konstrukcje okrętowe, Przemysł Drzewny, 2001, nr 7–8, s. 27–29.

Kyzioł L., Zastosowanie drewna do budowy okrętów specjalnych, materiały konferencyjne, Wood Modification 95, AR w Poznaniu, Poznań 2–4 sierpnia 1995, s. 235–243.

Ławniczak M., Sposób polimeryzacji monomerów w drewnie, AR, Poznań 1975.

Ławniczak M., Walentynowicz T., Lignomer – właściwości i zastosowanie, PWN Rolnicze i Leśne, Poznań 1979.

Mundy J.S., Bonfield P.W., Predicting the short-term properties chipboard using composite theory, Wood Science and Technology, 1998, Vol. 32, p. 237–245.

Noah J.N., Foudjet A., Wood-polymer composites from some tropical hardwoods, Wood Science and Technology, 1988, Vol. 22, p. 115–119.

Xu W., Suchsland O., Modulus of elasticity of wood composite paneles with a uniform vertical density profile: a model, Wood and Fiber Science, 1998, Vol. 30, No. 3, p. 293–300.

Citation pattern: Kyzioł L., Propozycja zastosowania drewna modyfikowanego na konstrukcje morskie, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 83, pp. 121-129, 2014

BibTeX     EndNote