Biofouling, czyli porastanie statków – systemy zwalczania i wpływ na środowisko morskie

Biofouling – antyfouling systems and it`s influence in natural marine environment

Kamil Kielich         Dawid Kozyra         

Abstract: 

In article attention was drawn to the problems with fouling elements of ship, that have direct contact with water. It is one of the factors causing increase the cost of exploitation of ships. It also presents requirements of antifoouling paints and contained in them harmful substances. The paper presents as very important are antifouling shell for the ships, but also reveals how adversely affect them on the marine environment. Finally, it include dependance of rate and quantity of overgrowing hull by marine flora and fauna.

Streszczenie: 

W artykule zwrócono uwagę na problem porastania elementów statku, mających bezpośredni kontakt z wodą. Jest to jeden z czynników powodujący wzrost kosztów eksploatacji statków. Zaprezentowano również wymagania dotyczące farb antyporostowych oraz substancje szkodliwe w nich zawarte. Artykuł przedstawia, jak bardzo ważne dla statków są powłoki antyporostowe, jednocześnie ukazując ich negatywny wpływ na środowisko morskie. Omawia również, od czego zależy szybkość i stopień porastania kadłuba statku przez faunę i florę morską.

Słowa kluczowe: 
biofouling
porastanie kadłubów
Issue: 
Pages: 
89
97
Download full text in pdf: 
References: 

Giernalczyk M., Górski Z., Siłownie okrętowe, cz. 1, Podstawy napędu i energetyki okrętowej, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2011.

Konieczny Ł., Burdzik R., Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim, red. Z. Dąbrowski, W. Skórski, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Warszawa 2011.

Maślanka A., Farby przeciwporostowe – w poszukiwaniu alternatywy, http://www.rynekfarb.pl /autor/Anna+Ma%C5%9Blanka, http://www.rynekfarb.pl/farby-przeciwporostowe-w-poszukiwaniualternatywy, 04.2014.

Michalski J., Podstawy teorii projektowania okrętów, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2013.

Nadzór nad systemami ochrony przed korozją i systemami przeciwporostowymi, Przepisy Polskiego Rejestru Statków, Gdańsk 2012.

Narewski M., Zastosowania robotów sterowanych zdalnie do czyszczenia pod wodą kadłubów okrętów wojennych, X Konferencja Morska „Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem”, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia 2007.

Citation pattern: Kielich NULL, Kozyra D., Biofouling, czyli porastanie statków – systemy zwalczania i wpływ na środowisko morskie, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 83, pp. 89-97, 2014

BibTeX     EndNote