82

Scientific journal: 
82/2013
Problemy bezpieczeństwa w transporcie morskim
Editor: 
dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AM w Gdyni
Editorial page: 
Table of contents: 
Papers