Algorytmiczne podejście do problemu wyznaczania lokalizacji brzegowych stacji obserwacyjnych

Algorithmic approach to the problem of determining location of the shore observatory stations

Tomasz Neumann         

Abstract: 

Transportation of goods and passengers by sea without adequate infrastructure and without adequate safeguards and regulations can be a hazardous activity, even using the newest technology. It seems to be necessary to build systems of marine radar detection system. The presented algorithm may contribute to increased safety in maritime transport.

Streszczenie: 

Transport ładunków i pasażerów drogą morską bez odpowiedniej infrastruktury oraz bez odpowiednich zabezpieczeń i uregulowań prawnych może być działalnością niebezpieczną, nawet przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Wydaje się niezbędne budowanie systemów radiolokacyjnego wykrywania jednostek morskich. Zaprezentowany w pracy algorytm przyczynić się może do zwiększenia bezpieczeństwa w transporcie morskim

Słowa kluczowe: 
problem pokrycia obszaru
teoria Dempstera-Shafera
Issue: 
Pages: 
52
61
Download full text in pdf: 
References: 

Neumann T., Metoda wyznaczania lokalizacji brzegowych stacji obserwacyjnych zapewniająca pokrycie monitorowanego obszaru, rozprawa doktorska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Radom 2013.

Citation pattern: Neumann T., Algorytmiczne podejście do problemu wyznaczania lokalizacji brzegowych stacji obserwacyjnych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 82, pp. 52-61, 2013

BibTeX     EndNote