Czynniki wpływające na jakość serwisów dalekowschodnich

Factors effecting quality of far eastern service

Tomasz Ustjanycz         

Abstract: 

Fast and dynamic development and evolution of containers\' far eastern services results from huge investment of economy and global concerns, done in China and other Far East countries. Estimate of quality of service enables optimization for current requirements of clients choice of give service, as well as optimization and diversification of loading of commodity. It requires it effecting quality of service analysis of all factors. Quality estimation of Far Eastern Service we provide on example of main, biggest participant shipping lines analysis of factor: A.P. Moller-Maersk Group – 15%, That Mediterranean Shipping – 11%, CMA CGM Group – 7,6%. Direct service to Gdansk/DCT of MAERSK LINE FAR EAST AE10; Mediterranean Shipping Company FE-BRV – Gdynia BCT; service CMA-CGM, Hapag Lloyd, OOCL FE-Hamburg – Gdynia service; Evergreen, Hanjin (FE-ROTTERDAM – Gdynia service) and others. The main factors effecting quality of far eastern service are as follows: 1. Manner organization service: direct services / indirect services, number of vessels in certain service, age and capacity of vessels in particular service, vessels\' speed and reliability of attendance (service activity) in main ports and trans-shipping - frequency and reliability of feeders\' service, number and kind of ports of transshipment, quality of carriers\' computers systems. 2. Current market and economic situation like: supply and demand, supply of cargo and supply of vessels \'space, influencing on freight\'s rate level and fluctuation, space and equipment availability, seasonal pile up volume causing rollings of cargo and increases of freight rates. The most dependable and reliable service, the fastest one the most efficient is definitely Maersk\'s direct service to Poland/ Gdansk DCT Line AE-10. Reliability of AE10 service is incomparably better than service for the remaining carriers, which transship containers for Gdynia via Hamburg /Rotterdam, or Bremerhaven. It is possible to effect correction of quality through simultaneous boost and concentration of bilge flow (Carriers\' Alliance), plurality of load and organization of direct service. It belongs to underline, that ship-owners heading in this direction already. Creation is planned from half 2014 year of common service so called P3, ship-owner Vessels Share Agreement Maersk/MSC/CMA-CGM. Competition leads operations in this range also, developing so called group – jointed service of two competitive alliance ship-owners G6 Grand Alliance, consisting of Hapag Lloyd, OOCL, NYK and new World Alliance, including APL, Hyundai and MOL. Concentration of mass of big load on boards of vessels of several ship-owners, or two-three alliances should be effective drop of cost of ocean freight, however, it is necessary to think and to consider, in order to it has not came for excessive concentration and actual monopoly.

Streszczenie: 

Szybki i dynamiczny rozwój kontenerowych serwisów dalekowschodnich wynika z ogromnych inwestycji gospodarek wysokorozwiniętych i globalnych koncernów, poczynionych w Chinach i pozostałych krajach Dalekiego Wschodu. Ocena jakości serwisów umożliwia optymalny wybór danego serwisu dla aktualnych potrzeb klientów, jak również optymalizację i dywersyfikację załadunków towarów. Analizę czynników wpływających na jakość serwisów dalekowschodnich przedstawiono na przykładzie głównych linii żeglugowych, największy udział w światowym rynku przewozów kontenerowych posiadają obecnie: A.P. Möller-Maersk Line – 15%, Mediterranean Shiping Co. – 11%, CMA CGM Group – 7,6%. MAERSK LINE (Serwis bezpośredni FAR EAST – Gdańsk DCT); Mediterranean Shipping Company (Serwis FE-BRV – Gdynia BCT); CMA-CGM, Hapag Lloyd, OOCL (Serwis FE-Hamburg – Gdynia); Evergreen, Hanjin (Serwis FE-ROTTERDAM – Gdynia) oraz pozostali. Do głównych czynników wpływających na jakość serwisów dalekowschodnich należą: 1. Organizacja danego serwisu, czyli: serwis bezpośredni/pośredni, liczba, wiek i pojemność oraz szybkość podróżna statków w danym serwisie, liczba i rodzaj (szybkość) portów głównych i przeładunkowych, skomunikowanie z portami feederowymi. 2. Aktualna sytuacja rynkowa i ekonomiczna na świecie, relacja podaży ładunków i podaży tonażu, wpływająca na wysokość stawek frachtowych i dostępność miejsca i kontenerów w portach załadunkowych. Zdecydowanie najbardziej niezawodnym, najszybszym i ekonomicznie najkorzystniejszym serwisem do Polski jest serwis bezpośredni Maersk Line AE-10 do Gdańska/DCT, którego niezawodność jest nieporównywalnie lepsza od serwisów pozostałych armatorów, przeładowujących kontenery do/z Gdyni via Hamburg/Rotterdam czy Bremerhaven. Na poprawę jakości można wpłynąć poprzez jednoczesne zwiększenie i koncentrację strumieni ładunkowych (alianse armatorów), kumulację ładunków i organizację bezpośrednich serwisów. Należy podkreślić, że armatorzy zmierzają już w tym kierunku. Planowane jest utworzenie od połowy 2014 roku wspólnego serwisu, tzw. P3, Vessels\' Share Agreement armatorów: Maersk/MSC/CMA-CGM. Konkurencja rozwija Grupę G6: Grand Alliance: Hapag Lloyd, OOCL, NYK+ New World Alliance: APL, Hyundai i MOL. Koncentracja dużej masy ładunków na pokładach statków kilku armatorów lub dwóch-trzech aliansów powinna skutkować obniżeniem kosztów frachtów morskich, trzeba jednak uważać, aby nie doszło do nadmiernej koncentracji i faktycznego monopolu.

Słowa kluczowe: 
kontenerowe serwisy dalekowschodnie
serwisy dowozowe
serwisy feederowe
koncentracja strumieni ładunkowych
Issue: 
Pages: 
81
87
Download full text in pdf: 
References: 

Kowalski M., Magott J., Nowakowski T., Werbińska-Wojciechowska S., Analiza systemu transportowego z wykorzystaniem sieci Petriego, „Eksploatacja i Niezawodność”, 2011, nr 1.

Nowakowski T., Niezawodność systemów logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.

Salomon A., Wykorzystanie transportu morskiego w przewozach multimodalnych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 2010, nr 24.

www.maerskline.com.

Citation pattern: Ustjanycz T., Czynniki wpływające na jakość serwisów dalekowschodnich, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 82, pp. 81-87, 2013

BibTeX     EndNote