Organizacja i funkcjonowanie portowych terminali kontenerowych oraz perspektywy ich rozwoju

The organization and functioning of port container terminals and perspectives of their development
Abstract: 

A main purpose of the article is introducing elements to the organization is and of functioning of global port container terminals, discussing marking fittings and operating systems taken there and introducing prospects of the development of this business for the most recent years. The article also shows the development of the modern market of the marine container transport.

Streszczenie: 

Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zasad organizacji i funkcjonowania globalnych portowych terminali kontenerowych, omówienie znaczenia wyposażenia i stosowanych tam systemów operacyjnych oraz przedstawienie perspektyw rozwoju tej branży na najbliższe lata. W artykule przedstawiono również tendencje rozwojowe współczesnego rynku morskich przewozów kontenerowych.

Słowa kluczowe: 
terminal kontenerowy
system operacyjny
Issue: 
Pages: 
70
80
Download full text in pdf: 
References: 

Balticon, Funkcjonowanie oraz perspektywy rozwoju rynku przewozów kontenerowych w Polsce do 2015 roku, Gdynia 2010, http://www.cargosped.pl/images/stories/cargosped/pliki/intermodal/interm... (2013-11-26).

Bose J.W., Handbook of Terminal Planning, Springer, Hamburg 2010.

Branch A.E., Elements of Shipping 8th Edition, Routledge, Abingdon 2007.

Brinkmann B., Woltering S., Construction of Container Terminal 4 Port of Bremerhaven, Germany, Third Chinese-German Joint Symposium on Coastal and Ocean Engineering, Tainan 2006, http://www.comc.ncku.edu.tw/joint/joint2006/pdf/56%20COEP%2004.pdf (2013-11-26).

British Columbia, Inland Container Terminal Analysis. Final Report, IBI Group, 2006, http://www.th.gov.bc.ca/PacificGateway/documents/061215_Inland_Container... (2013-11-26).

Czermański E., Rozwój żeglugi kontenerowej w gospodarce globalnej, [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, monografia pod red. O. Dębickiej, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowskiego i J. Winiarskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Grzelakowski A.S., International Maritime Transport Sector Regulation Systems and their Impact on World Shipping and Global Trade, TransNav, the International Journal on Maritime Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 7, 2013, No. 3.

Pietrzak K., Transport kolejowy w obsłudze polskich portów morskich, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2010, http://www.smp.am.szczecin.pl/Content/1026/K.Pietrzak+Transport+kolejowy... (2013-11-26).

Przybyłowski A., Sustainable Transport Planning & Development in the EU at the Example of the Polish Coastal Region Pomorskie, TransNav, the International Journal on Maritime Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, 2012, No. 2.

Report by The UNCTAD Secretariat, Review of Maritime Transport 2010, United Nations Publication, 2010.

Salomon A., Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, http://akademor.webd.pl/download/AS_transport_multimodalny.pdf (2013-11-26).

Skipp T., Automated Guided Vehicles. Final Report, University of Florida, Florida 2005, http://mil.ufl.edu/5666/papers/IMDL_Report_Spring_05/skipp-trevor/agv.pdf (2013-11-27).

Talley W.K., Port Economics, Routledge, Abingdon 2009.

Vademecum konteneryzacji. Formowanie kontenerowej jednostki ładunkowej, praca zbiorowa pod red. B. Wiśnickiego, Link i Maciej Wędziński, Szczecin 2006.

http://bib.irb.hr/datoteka/433807.Advances_In_Container_Cranes_Automatio... (2013-11-27).

http://www.konecranes.com/attachments/brochures/rmg_lowres.pdf.

http://www.konecraneslifttrucks.se/upload/Broschyr/RST_UK_sida%20LR.pdf (2013-11-27).

http://www.kuenz.com/fileadmin/template/pdf/E_Duisburg_Internet.pdf (2013-11-27).

Citation pattern: Salomon A., Organizacja i funkcjonowanie portowych terminali kontenerowych oraz perspektywy ich rozwoju, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 82, pp. 70-80, 2013

BibTeX     EndNote