Systemy dynamicznego ustalania wartości zapasu wody pod stępką na płytkowodziu

Dynamic under keel clearance system in shallow waters

Mirosław Jurdziński         

Abstract: 

In this paper the elements of real time Under Keel Clearance System in shallow waters has been presented. The calculation of safety UKC and safe speed has been performed. Additionally an appendix has been attached for squat calculation.

Streszczenie: 

W pracy przedstawiono działanie systemu do określania dynamicznego zapasu wody pod stępką w trudnych rejonach nawigacyjnych. Opisano sposób określania zapasu wody pod stępką oraz metody oceny bezpiecznej prędkości statku dla określonego zapasu. Zamieszczono diagram do oceny osiadania statku.

Słowa kluczowe: 
nawigacja
służby regulacji ruchu
Issue: 
Pages: 
15
22
Download full text in pdf: 
References: 

Admiralty Manual of Navigation, Vol. 1, Her Majesty Stationary Office, Last Edition, London 2007.

Advanced for Mates/Masters, Anwar Nadeem Navigation, Seamanship International Ltd, Lankarshire 2006, p. 315–316.

Barras C.B., Ship Design, Elsevier Butterwirth – Heinemann, Oxford 2004, p. 159–162.

Barras C.B., Ship Squat, Corne & MacLean, Liverpool, 1978, p. 148–150.

Jurdziński M., Ocena zapasu wody pod stępką w żegludze morskiej, SDKO, Gdynia 2007, s. 60–61.

Jurdziński M., Planowanie nawigacji w obszarach ograniczonych, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, 2003, s. 37–39.

Navguide Aids to Navigation Manual, IALA – AISM, 2010, p. 137–138.

The Mariners Book NP 100, United Kingdom Hydrographic Office, Edit. 8, London 2004, p. 46.

Citation pattern: Jurdziński M., Systemy dynamicznego ustalania wartości zapasu wody pod stępką na płytkowodziu, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 82, pp. 15-22, 2013

BibTeX     EndNote