Wykorzystanie obszarów morskich pod zabudowę o przeznaczeniu wielofunkcyjnym

Exploitation of water resources for multifunctional building

Mateusz Gerigk         

Abstract: 

The paper presents the possibilities of exploitation of water resources for the purpose of city areas development. In the context of the contemporary ecological conditionings and variety of water resources the multifunctional building on the water has a big chance to solve several problems with respect to the lack of space on land. It is closely connected with the necessity of extending the traditional approach used in design for the elements dependent on building construction and operation on the water and merging the traditional building and architecture with offshore technology, waterborne transport and port operation

Streszczenie: 

W artykule opisano możliwości zagospodarowania obszarów wodnych na potrzeby rozwoju obszarów miejskich. W kontekście obecnych uwarunkowań ekologicznych oraz bogactwa zasobów obszarów wodnych budownictwo wielofunkcyjne na wodzie ma duże szanse na rozwiązanie problemów dotyczących braku przestrzeni na lądzie. Wiąże się to z rozszerzeniem tradycyjnego podejścia stosowanego przy projektowaniu o elementy związane ze specyfiką konstrukcji i eksploatacji budynku na wodzie, powiązania tradycyjnego budownictwa i architektury z oceanotechniką, transportem morskim i eksploatacją portów.

Słowa kluczowe: 
dom pływający
zabudowa wielofunkcyjna
obszary wodne
Issue: 
Pages: 
5
14
Download full text in pdf: 
References: 

Kopietz-Unger J., Inteligentne budynki – inspirująca architektura, „Przegląd Budowlany”, 2013, nr 9.

Otremba Z., Non-navigational Uses of the Sea Space: The Baltic Sea case, TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 4, p. 619–623.

Vinnen J.E., Offshore Risk Assessment: Principles, Modelling and Applications of QRA Studies, Springer Series in Reliability Engineering, Springer-Verlag London Ltd., London 2007.

Yang J., Brandon P.S., Sidwell A.C., Introduction – bridging the gaps in smart and sustainable built environments, Yang J., Brandon P.S., Sidwell A.C. eds. Smart & Sustainable Built Environments, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, Malden, Victoria 2005.

Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju, praca zbiorowa pod red. P. Hewelke, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.

Yang J., Brandon P.S., Sidwell A.C., Introduction – bridging the gaps in smart and sustainable built environments, Yang J., Brandon P.S., Sidwell A.C. eds. Smart & Sustainable Built Environments, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, Malden, Victoria 2005.

Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju, praca zbiorowa pod red. P. Hewelke, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.

http://2.bp.blogspot.com/_3ecQLFm7EFc/S_BhF4CQ5NI/AAAAAAAAAa4/C4MZS_MtYe....

http://ecofriend.com/wp-content/uploads/2012/07/floating-off-shore-footb....

http://ecofriend.com/wp-content/uploads/2012/07/floating-off-shore-footb....

http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_island.

http://www.archdaily.com/138162/floating-offshore-stadium-stadiumconcept/.

http://www.deep-ocean-technology.com/pl/projekty/hotel_podwodny.html.

http://www.domynawodzie.pl/gfx/galeria/swiat/zbudowane%20od%20Zera/duze/....

http://www.eikongraphia.com/images/vincent_callebaut_lilypads/Vincent_Ca....

http://www.eikongraphia.com/images/vincent_callebaut_lilypads/Vincent_Ca....

http://www.iba-hamburg.de/themen-projekte/bauausstellung-in-der-bauausst....

http://www.inspirationgreen.com/floating-homes.html.

http://www.seattleafloat.com/

Citation pattern: Gerigk M., Wykorzystanie obszarów morskich pod zabudowę o przeznaczeniu wielofunkcyjnym, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 82, pp. 5-14, 2013

BibTeX     EndNote