System wspomagania decyzji kapitana w trudnych warunkach pogodowych

Decision support system onboard under rough weather conditions

Agnieszka Sacharko         

Abstract: 

The paper describes an onboard decision support system to support ship operation, in particular on decisions about ship handling in waves, which will contribute to vessel safety. The effect of waves in rough weather is one of the factors that most degrade a ship’s operational efficiency. Therefore, the tactical judgment involved in the ship handling decision process takes an essential part in navigation.

Streszczenie: 

W artykule opisano systemy wspomagania decyzji kapitana statku w czasie eksploatacji, zwłaszcza decyzji dotyczących bezpiecznego operowania statkiem w trudnych warunkach pogodowych. Falowanie podczas trudnych warunków pogodowych jest jednym z czynników, które najbardziej obniżają wydajność eksploatacyjną statku, dlatego niezbędną składową eksploatacji statku jest proces decyzyjny, który wiąże się między innymi z warunkami pogodowymi, w jakich pływa statek.

Słowa kluczowe: 
bezpieczeństwo
stateczność statku
system wspomagania decyzji
Issue: 
Pages: 
62
69
Download full text in pdf: 
References: 

Banas P., Breitsprecher M., Knowledge Base in the Interpretation Process of the Collision Regulations at Sea, [online], TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, t. 5, 2011, nr 3, [udostępniono 27.12.2013].

Burciu Z., Bezpieczeństwo w transporcie morskim i zarządzanie w akcji ratowniczej, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011.

Gerigk M., Kompleksowa metoda oceny bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym z uwzględnieniem analizy ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Monografie 101, Gdańsk 2010.

IMO, Resolution MSC.267(85). 2008, s. 1–94.

Perera L.P., Rodrigues J.M., Pascoal R., Guedes Soares C., Development of an onboard decision support system for ship navigation under rough weather conditions, 2012, s. 837–844.

Pietrzykowski Z., Uriasz J., Knowledge Representation in a Ship’s Navigational Decision Support System, TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety od Sea Transportation, t. 4, 2010, nr 3, [udostępniono 27.12.2013].

Rodrigues J.M., Perera L.P. Guedes Soares C., Decision support system for the safe operation of fishing vessels in waves, 2012, nr 2006, s. 153–161.

Soliwoda J., Praktyczna ocena stateczności w eksploatacji a bezpieczeństwo statku, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 69, Gdynia 2011.

http://www.amarcon.com/octopus-onboard.html.

http://www.veinland.net/en/software_solutions/arrow/

Citation pattern: Sacharko A., System wspomagania decyzji kapitana w trudnych warunkach pogodowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 82, pp. 62-69, 2013

BibTeX     EndNote