Operational Considerations for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS)

Wymagania eksploatacyjne dla systemów ECDIS (Electronic Chart Display and Information Systems)

Adam Weintrit         

Abstract: 

Nawigacja z wykorzystaniem systemu ECDIS zasadniczo różni się od nawigacji opartej na papierowych mapach nawigacyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono szeroki zakres prac i procesów prowadzonych na mostku nawigacyjnym, dotyczących kwestii związanych z systemem ECDIS, którego wprowadzenie może powodować, że stosowane procedury zostaną zmienione lub rozwinięte. Zaprezentowano tu kilka punktów do analizy i rozważenia. Nie zakłada się, że wszystkie wymienione kwestie powinny spowodować natychmiastową zmianę procedur, ani nie zakłada się, że przedstawione listy są zamknięte, a problem raz na zawsze rozstrzygający.

Streszczenie: 

Navigating with ECDIS is fundamentally different from navigating with paper charts. The paper below lists a range of bridge work-processes that are affected by changing to an ECDIS system, and which may require that procedures are amended or developed. The paper includes some points for analysis and consideration. It is not implied that all items mentioned should result in corresponding written procedures, nor is it implied that the list in any way is conclusive.

Słowa kluczowe: 
marine navigation
electronic charts
ECDIS
safety at sea
Issue: 
Pages: 
102
115
Download full text in pdf: 
References: 

Edmonds D., 10 Things They Should Have Told You About ECDIS, TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 1, 2007, No. 1, pp. 71–76.

Gale H., From Paper Charts to ECDIS – a practical voyage plan, The Nautical Institute, London 2009.

Hecht H., Berking B., Jonas M., Alexander L., The Electronic Chart. Fundamentals, Functions and other Essentials: A Textbook for ECDIS Use and Training, Edition Third, Geomares Publishing, Lemmer, The Netherlands, 2011.

IHO S-66, Facts about Electronic Charts and Carriage Requirements, Edition 1.0.0, International Hydrographic Organization, Monaco, January 2010.

IMO, Model Course 1.27 on Operational Use of Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), International Maritime Organization, London 2012.

IMO, The Manila Amendments to the STCW Convention and Code, International Maritime Organization, London 2012.

UKHO NP231, Admiralty Guide to the Practical Use of ENCs, 1st Edition, United Kingdom Hydrographic Office, Taunton 2012.

Weintrit A., Operational Requirements for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS). Procedural and Organizational Considerations. International Scientific Journal Transport Problems, Vol. 3, Issue 2, Silesian Technical University, Gliwice 2008.

Weintrit A., The Electronic Chart Display and Information System (ECDIS). An Operational Handbook, A Balkema Book, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London – New York – Leiden 2009.

Weintrit A., Kopacz P., Bąk A., Uriasz J., Naus K., Polish Approach to the IMO Model Course 1.27 on Operational Use of ECDIS, Annual of Navigation 19/2012 – part 2, Gdynia 2012.

Citation pattern: Weintrit A., Operational Considerations for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS), Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 82, pp. 102-115, 2013

BibTeX     EndNote