73

Scientific journal: 
73/2012
Zdrowotne aspekty produkcji żywności
Editor: 
prof. dr hab. Izabela Steinka
Editorial page: 
Table of contents: 
Papers