Sprzężony kwas linolowy cis-9, trans-11 CLA a zmiany miażdżycowe

Conjugated linoleic acid cis-9, trans-11 and atherosclerosis in animal models

Agata Janczy         

Abstract: 

Cardiovascular disease is a major cause of death in developed countries and most cardiovascular events are secondary to artherosclerosis. In the last 10 years increased the research groups, which have looked for a possible mechanism and the effect of the CLA isomers on artherosclerotic lesions levels, tested in animal models. The objective of this review was to evaluate the effect of supplementation of cis-9, trans-11 conjugated linoleic acid (CLA) on body mass, total cholesterol, triacyloglycerols and development of atherosclerosis in animal models.

Streszczenie: 

Choroby układu sercowo-naczyniowego ze względu na rozpowszechnienie i powikłania stanowią jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych w naszym kraju. W 2. połowie XX wieku intensywnie wzrosła liczba badań, których zadaniem było wskazanie przyczyn i mechanizmów powstawania oraz zapobiegania miażdżycy. Celem pracy była ocena wpływu diety z dodatkiem izomeru cis-9, trans-11 sprzężonego kwasu linolowego (CLA) na redukcję masy ciała, cholesterolu ogółem i triacylogliceroli oraz na rozwój zmian miażdżycowych u różnych modeli zwierzęcych.

Issue: 
Pages: 
5
15
Download full text in pdf: 
References: 

Akahoshi A., Koba K., Ohkura-Kaku S., Kanada N. et al., Metabolic effect of dietary conjugated linoleic acid (CLA) isomers in rats, Nutrition Research, 2003, no. 23, s. 1691–1701.

Arbonés-Mainar J.M., Nawarro M.A., Guzman M.A., Arnal C. et al., Selective effect of conjugated linoleic acid isomers on atherosclerotic lesion development in apolipoproteiny E knockout mice, Atherosclerosis, 2006, no. 189, s. 318–327.

Banach M., Markuszewski L., Zasłonka J., Grzegorczyk J. i inni, Rola zapalenia w patogenezie miażdżycy, Przegląd Epidemiologiczny, 2004, nr 58, s. 663–670.

Bauman D.E., Baumgard L.H., Corl B.A., Griinari J.M., Biosynthesis of conjugated linoleic acid in ruminants, Proc. Am. Soc. Anim. Sci., 2000.

Bissonauth V., Chouinard Y., Marin J., Leblanc N. et al., The effect of t10, c12 CLA isomer compared with c9, t11 CLA isomer on lipid metabolism and body composition in hamsters, Journal of Nutrition Biochemistry, 2006, no. 17, s. 597–603.

Franczyk-Żarów M., Janczy A., Wpływ izomeru sprzężonego kwasu linolowego cis-9, trans-11 na rozwój zmian miażdżycowych u myszy genetycznie zmodyfikowanych ApoE/LDLr-/-, praca magisterska wykonana we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, 2011.

Franczyk-Żarów M., Kostogrys R.B., Szymczyk B., Jawień J. et al., Functional effects of eggs, naturally enriched with conjugated linoleic acid, on the blood lipid profile, development of atherosclerosis and composition of atherosclerotic plaque in apolipoprotein E and low-density lipoprotein receptor double-knockout mice (apoE/LDLR-/-), British Journal of Nutrition, 2008, no. 99, s. 49–58.

Hargrave K.M., Meyer B.J., Li C., Azain M.J. et al., Influence of dietary conjugated linoleic acid and fat source on body fat and apoptosis in mice, Obes Res., 2004, no. 12, s. 1435–1444.

Inoue N., Nagao K., Hirata J., Wang Y.M., Yanagita T., Conjugated linoleic acid prevents the development of essential hypertension in spontaneously hypertensive rats. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2004, no. 323, s. 679–684.

Jabłońska-Trypuć A., Czerpak R., Metabolizm nienasyconych kwasów tłuszczowych i ich znaczenie w profilaktyce i terapii układu krwionośnego, Przegląd Kardiodiabetologiczny, 2009, nr 4/2, s. 55–63.

Janeczek W., Kupczyński R., Czynniki decydujące o zawartości sprzężonego kwasu linolowego (CLA) w tłuszczu mleka krów, Acta Sci. Pol., 2006, no. 5(1), s. 65–82.

Kelly G.S. Conjugated linoleic acid: a review, Alternative Medicine Review, 2001, no. 6(4), s. 367–382.

Kloss R., Linscheid J., Johnson A., Lawson B. et al., Effects of conjugated linoleic acid supplementation on blood lipids and adiposity of rats fed diets rich in saturated versus unsaturated fat, Pharmacological Research, 2005, no. 51, s. 503–507.

Kłosiewicz-Latoszek L., Znaczenie kwasów tłuszczowych omega-3 w profilaktyce chorób sercowo- -naczyniowych, Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2002, XXIX, nr 1/2, s. 78–86.

Kolanowski W., Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 – znaczenie zdrowotne w obniżaniu ryzyka chorób cywilizacyjnych, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2007, nr XI, s. 229–237.

Kritchevsky D., Tepper S.A., Wright S., Czarnecki S.K., Tso P., Influence of conjugated linoleic acid (CLA) on establishment and progression of atherosclerosis in rabbits, J. Am. Coll. Nutr., 2000, no. 19, s. 427S–477S.

Mitchell P.L., Langille M.A., Currie D.L., McLeod R.S., Effect of conjugated linoleic acid isomers on lipoproteins and atherosclerosis in the Syrian Golden hamsters, Biochemica et Biophysica Acta, 2005, no. 1734, s. 269–276.

Nestel P., Fujii A., Allen T., The cis-9, trans-11 isomer of conjugated linoleic acid (CLA) lowers plasma triglyceride and raises HDL cholesterol concentrations but does not suppress aortic atherosclerosis in diabetic apoE-deficient mice, Atherosclerosis, 2006, no. 189, s. 282–287.

Nowicka G., Etiopatogeneza miażdżycy: rola procesu zapalnego, Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2005, XXXII, nr 3, s. 245–253.

Nunes E.A., Bonatto S.J., Oliveira de H.H.P., Rivera N.L.M. et al., The effect of supplementation with cis9, trans11 and trans-10, cis-12 conjugated linoleic acid (CLA) for nine months on serum cholesterol, lymphocyte proliferation and polymorphonuclear cells function in Beagle dogs, Research in Veterinary Science, 2008, no. 84, s. 62–67.

Park Y., Pareza M.W., Mechanism of body fat modulation by conjugated linoleic acid (CLA), Food Research International, 2007, no. 40, s. 311–323.

Parodi P.W., Heath benefits of conjugated linoleic acid, Ford Industry J., 2002 no. 5, s. 222–259.

Purushotham A., Shrode G.E., Wendel A.A., Liu L.-F., Belury M.A., Conjugated linoleic acid does not reduce body fat but decrease hepatic steatosis in adult Wistar rats, Journal of Nutrition Biochemistry, 2007, no. 18, s. 676–684.

Schmid A., Collomb M., Sieber R., Bee G., Conjugated linoleic acid in meat and meat products: a review, Meat Science, 2006, no. 73, s. 29–41.

Sehat N., Kramer J.K.G., Mossoba M.M., Yurawecz M.P. et al., Identification of conjugated linoleic acid isomers in cheese by gas chromatography, silver ion high performance liquid chromatography and mass spectral reconstructed ion profiles, Lipids, 1998, no. 33, s. 963–971.

Sun J., Gu Boo P., Seon Tea J., Biological activities of conjugated linoleic acid (CLA) and effects of CLA on animal products, Livestock Science, 2007, no. 110, s. 221–229.

Szymczyk B., Pisulewski P.M., Szczurek W., Hanczakowski P., Effects of conjugated linoleic acid on growth performance, feed conversion efficiency, and subsequent carcass guality in broiler chickens, British Journal of Nutrition, 2001, no. 85, s. 465–473.

Toomey S., Harhen B., Roche H.M., Fitzgerald D., Belton O., Profound resolution of early atherosclerosis with conjugated linoleic acid, Atherosclerosis, 2006, no. 187, s. 40–49.

Valeille K., Gripois D., Blouquit M.-F. et al., Lipid atherogenic risk factors can be more favourably influenced by the cis-9, trans-11-octadecadienoate isomer than a conjugated linoleic acid mixture or fish oil in hamsters, British Journal of Nutrition, 2004, no. 91, s. 191–199.

Zhou X.-R., Sun C.-H., Liu J.-R., Zhao D., Dietary conjugated linoleic acid increase PPAR? gene expression in adipose tissue of obese rat, and improves insulin resistance, Growth Hormone & IGF Reasarch, 2008, no. 18, s. 361–368.

Zymon M., Strzetelski J., Możliwości modyfikacji tłuszczu śródmięśniowego u bydła mięsnego, Medycyna Wet., 2007, nr 63(12), s. 1526–1529.

Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, J. Gawęcki, L. Hryniewiecki (red.), PWN, Warszawa 2003.

Citation pattern: Janczy A., Sprzężony kwas linolowy cis-9, trans-11 CLA a zmiany miażdżycowe, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 73, pp. 5-15, 2012

BibTeX     EndNote