70

Scientific journal: 
70/2011
Wybrane zagadnienia telekomunikacji
Editor: 
dr hab. inż. Wiesław Sieńko, prof. nadzw. AM
Editorial page: 
Table of contents: 
Papers