Interfejsy radiowe w bezprzewodowych sieciach sensorowych

Radio interfaces in Wireless Sensor Networks

Marcin Waraksa         Jerzy Żurek         Rafał Niski         

Abstract: 

In connection with constantly growing popularity of the Wireless Sensor Networks (WSN, growing number of their applications and technical solutions designed for WSN, in this paper the authors are presenting radio interfaces commonly used in the WSN. Some of their modification and adaptations are also described, to show wide verity of the radio technologies used on daily basis in different WSN implementations designed for different purposes.

Streszczenie: 

W związku z rosnącą popularnością bezprzewodowych sieci sensorowych oraz rosnącą liczbą ich aplikacji i rozwiązań technicznych autorzy przedstawiają w niniejszej pracy najczęściej stosowane w bezprzewodowych sieciach sensorowych interfejsy radiowe (wraz z ich modyfikacjami – dostosowanymi do konkretnych aplikacji).

Issue: 
Pages: 
79
87
Download full text in pdf: 
References: 

Farahani S., ZigBee Wireless Networks and Transceivers, Elsevier Ltd. 2008.

Kourilchto M., Kohvakka M., Suhonen J., Hamalainen P. i inni, Ultra-Low Energy Wireless Sensor Networks in Practice: Theory, Realization and Deployment, John Wiley & Sons Ltd., 2007.

Ludwin W., Bluetooth nowoczesny system łączności bezprzewodowej, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2003

Networked Embedded Systems, ed. R. Zureawski, CRC Press, Boca Raton, Florida 2009.

http://www.cypress.com/

http://www.wibro.or.kr/

Citation pattern: Waraksa M., Żurek J., Niski R., Interfejsy radiowe w bezprzewodowych sieciach sensorowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 70, pp. 79-87, 2011

BibTeX     EndNote