Koncepcja implementacji modemów IVS i PSAP systemu eCall w technologii SDR

SDR technology implementation concept of the IVS and PSAP modems in the eCall system

Krzysztof Bronk         Adam Lipka         Rafał Niski         Jerzy Żurek         

Abstract: 

In the first part of this paper all import ant and necessary features of the eCall system, which is now being created under auspices of European Union, were presented. In particular, the authors concentrated on the description of the functionalities of the two, the most important components of the system, which are IVS and PSAP modem modules. Moreover the Minimal Set of Data (MSD) was characterized and the in-band technology was presented, which will be utilized for parallel transmission of the voice and data signals in the eCall system. In the second part, a prototype hardware module of the IVS and PSAP modems was presented. The prototype implements the newest version of the eCall standard and was fully done in the Software Defined Radio (SDR) technology.

Streszczenie: 

W pierwszej części artykułu przedstawiono najważniejsze założenia tworzonego obecnie pod auspicjami organów Unii Europejskiej systemu eCall. W szczególności skupiono się na opisie funkcjonalności dwóch najważniejszych bloków systemu, tj. modułów IVS oraz PSAP, a ponadto scharakteryzowano tzw. minimalny zestaw danych MSD. Przedstawiono również technikę in-band modem, która będzie wykorzystywana w systemie do równoległej transmisji sygnałów mowy oraz danych. W drugiej części referatu zaprezentowano wykonany w ramach grantu NR10-0016-06/2009 sprzętowy prototyp modułów IVS oraz PSAP, funkcjonujący według aktualnej wersji standardu systemu eCall. Prototyp ten został w całości zrealizowany w technologii radia definiowalnego programowo SDR (Software Defined Radio).

Issue: 
Pages: 
19
31
Download full text in pdf: 
References: 

3GPP TS 26.267 eCall Data Transfer, In-band Modem Solution, General Description, v.9.2.0.

3GPP TS 26.268 eCall Data Transfer, In-band Modem Solution, ANSI-C Reference Code, v.9.2.0, 2010.

Lipka A., Niski R., Żurek J., Transmisja danych typu in-band na potrzeby paneuropejskiego systemu powiadamiania ratunkowego – eCall, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, 2010, 06 (CDR).

Werner M., Pietsch C. i inni, Cellular In-Band Modem Solution for eCall Emergency Data Transmission, IEEE VTC Conference, Spring 2009.

Citation pattern: Bronk K., Lipka A., Niski R., Żurek J., Koncepcja implementacji modemów IVS i PSAP systemu eCall w technologii SDR, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 70, pp. 19-31, 2011

BibTeX     EndNote