Bezpieczeństwo transmisji danych w bezprzewodowych sieciach sensorowych

Information security in wireless sensor networks

Marcin Waraksa         Jerzy Żurek         

Abstract: 

Wireless sensor networks – as well as other IT systems – are became an attractive target for individuals and institutions involved in the illegal data acquisition and/or obtaining an access to the network infrastructure. The attacks on wireless sensor networks, in general, may be divided into two groups: passive and active attacks. In this article the authors present both types of the attacks – including their examples. Furthermore, the authors also describe methods and techniques how to prevent attacks on the wireless sensor networks.

Streszczenie: 

Bezprzewodowe sieci sensorowe – podobnie jak inne systemy teleinformatyczne – stają się atrakcyjnym celem dla osób i instytucji zajmujących się pozyskiwaniem danych i/lub uzyskiwania dostępu do danych/infrastruktury sieciowej. Ataki na bezprzewodowe sieci sensorowe można podzielić na dwie grupy: ataki pasywne i aktywne. W artykule przedstawiono obydwie grupy ataków wraz przykładami. Ponadto opisano metody oraz techniki przeciwdziałania atakom na bezprzewodowe sieci sensorowe.

Issue: 
Pages: 
88
98
Download full text in pdf: 
References: 

Cayirci E., Rong C., Security in Wireless Ad Hoc and Sensor Networks, John Wiley & Sons, Ltd., 2009.

Dargie W., Poellabauer C., Fundamentals of Wireless Sensor Networks, John Wiley & Sons, Ltd., 2010.

Hu Y.-C., Perrig A., Johnson D.B., Packet leashes: a defense against wormhole attacks in wireless networks, IEEE Infocom, 2003.

Karlof C., Wagner D., Secure Routing in Wireless Sensor Networks, Attacks and Countermeasures, Ad Hoc and Sensor Networks, 2003, 1, s. 293–315.

Sarma H.K.D., Kar A., Security Threats in Wireless Sensor Networks, Elsevier, October 2006.

Wood A.D., Stnakovic J.A., Denial of Service in Sensor Networks, IEEE Computer, October 2002, 35(10), s. 54–62.

Citation pattern: Waraksa M., Żurek J., Bezpieczeństwo transmisji danych w bezprzewodowych sieciach sensorowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 70, pp. 88-98, 2011

BibTeX     EndNote