Modelowanie dynamiki chaotycznej w środowisku Matlab-Simulink

Modeling of chaotic dynamics in Matlab-Simulink

Piotr Modzelewski         Wiesław Citko         

Abstract: 

Nonlinear dynamic systems described by differential equations are an effective model for many physical phenomena. Systems that generate deterministic chaotic oscillations create very interesting class of dynamical systems. In this article, models of selected chaotic systems developed in Matlab- -Simulink environment are presented. As well the simulation results obtained for different values of control parameters are presented. The results confirm the effectiveness of the Matlab modeling of chaotic systems.

Streszczenie: 

Systemy dynamiczne opisane nieliniowymi równaniami różniczkowymi stanowią efektywny model wielu zjawisk fizycznych. Bardzo interesującą klasę tych systemów tworzą układy generujące deterministyczne drgania chaotyczne. W tym artykule przedstawiono opracowane w środowisku Matlab-Simulink modele wybranych układów chaotycznych. Zaprezentowano także wyniki symulacji uzyskane dla różnych wartości parametrów kontrolnych. Otrzymane rezultaty potwierdzają skuteczność środowiska Matlab w modelowaniu układów chaotycznych.

Issue: 
Pages: 
45
61
Download full text in pdf: 
References: 

Arnold W.I., Równania różniczkowe zwyczajne, PWN, Warszawa 1975. Chua L.O., Lin Gui-Nian, Canonical Realization of Chua’s Circuit Family, IEEE Transactions on Circuits and Systems, 1990, vol. 37, no. 7. Duffing G., Erzwungene Schwingungen bei Veränderlicher Eigenfrequenz, F. Vieweg u. Sohn, Braunschweig 1918. Glass L., Mackey M.C., Pathological physiological conditions resulting from instabilities in physiological control systems, Ann. NY. Acad. Sci, 1979, 316, s. 214–235. Lorenz E.N., Deterministic nonperiodic flow, Journal of the Atmospheric, 1963, 20, s. 130. Modzelewski P., Modelowanie układów chaotycznych w środowisku Matlab-Simulink – praca inżynierska, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2011. Schuster H.G., Chaos deterministyczny. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Citation pattern: Modzelewski P., Citko W., Modelowanie dynamiki chaotycznej w środowisku Matlab-Simulink, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 70, pp. 45-61, 2011

BibTeX     EndNote