Postępy w pracach nad planem implementacji strategii e-nawigacji

Progress in works on the e-navigation strategy implementation plan
Abstract: 

The general assumptions, goals and key elements of the marine e-navigation strategy have been presented. The priority users needs of an e-navigation was described. The radiocommunication issues concerning the preliminary plan of an e-navigation strategy implementation have been presented. At the end the progress in works on the preliminary e-navigation strategy implementation plan have been presented.

Streszczenie: 

Przedstawiono ogólne założenia, cele i kluczowe elementy strategii e-nawigacji w żegludze morskiej. Omówiono priorytetowe potrzeby użytkowników e-nawigacji. Zaprezentowano zagadnienia radiokomunikacyjne powiązane ze wstępnym planem implementacji strategii e-nawigacji. Podsumowano postępy w pracach nad wstępnym planem implementacji strategii e-nawigacji.

Issue: 
Pages: 
32
44
Download full text in pdf: 
References: 

Dokumenty zgłoszone na obrady 15. sesji Podkomitetu IMO ds. radiokomunikacji, poszukiwań i ratownictwa – COMSAR (Sub-Committee on Radiocommunications, Search and Rescue), IMO, Londyn 2011.

Korcz K., GMDSS as a Data Communication Network for E-Navigation, 7th International Symposium on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, TransNav’2007, Gdynia Maritime University, Gdynia 2007.

Korcz K., Radiokomunikacyjne aspekty planu implementacji strategii e-nawigacji, Elektronika, 2010, nr 11.

Korcz K., Strategia e-nawigacji w żegludze morskiej, Przegląd Komunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, 2009, nr 5.

Raport z obrad 11. sesji Podkomitetu IMO ds. radiokomunikacji, poszukiwań i ratownictwa – COMSAR (Sub-Committee on Radiocommunications, Search and Rescue), IMO, Londyn 2007.

Raport z obrad 12. sesji Podkomitetu IMO ds. radiokomunikacji, poszukiwań i ratownictwa – COMSAR (Sub-Committee on Radiocommunications, Search and Rescue), IMO, Londyn 2008.

Raport z obrad 14. sesji Podkomitetu IMO ds. radiokomunikacji, poszukiwań i ratownictwa – COMSAR (Sub-Committee on Radiocommunications, Search and Rescue), IMO, Londyn 2010,

Raport z obrad 81. sesji Komitetu IMO ds. Bezpieczeństwa na Morzu – MSC (Maritime Safety Committee), IMO, Londyn 2006.

Citation pattern: Korcz K., Postępy w pracach nad planem implementacji strategii e-nawigacji, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 70, pp. 32-44, 2011

BibTeX     EndNote