Podsumowanie doświadczeń nauczania programowania mikrokontrolerów 8-bitowych AVR w środowisku AVRStudio

Summary of experience in teaching programming of 8-bit AVR microcontrollers on AVRStudio platform
Abstract: 

The article summarizes the author’s experience in teaching programming of 8-bit AVR microcontrollers in EVB-503 evaluation board from PROPOX in AVRStudio programming environment with AVRGCC C language compiler. The role of debugging programs in laboratory exercises is discussed: on AVR Simulator platform and on JTAG emulation platform. Practical aspects of working with AVRStudio are emphasized.

Streszczenie: 

W artykule podsumowano doświadczenia z nauczania programowania mikrokontrolerów 8-bitowych AVR w układzie ewaluacyjnym EVB-503 PROPOX na platformie AVRStudio z kompilatorem języka C AVRGCC. Doświadczenia dotyczą m.in. wykorzystania symulacji środowiskowych oraz emulacji działania programu w czasie rzeczywistym po magistrali JTAG. Zwrócono uwagę na praktyczne aspekty pracy ze środowiskiem AVRStudio.

Issue: 
Pages: 
73
78
Download full text in pdf: 
References: 

Doliński J., Mikrokontrolery AVR w praktyce, BTC, Warszawa 2004.

Rabczuk D., Technika mikroprocesorowa – ćwiczenia laboratoryjne, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2009.

Citation pattern: Rabczuk D., Podsumowanie doświadczeń nauczania programowania mikrokontrolerów 8-bitowych AVR w środowisku AVRStudio, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 70, pp. 73-78, 2011

BibTeX     EndNote