97

Scientific journal: 
97/2016
Problemy bezpieczeństwa w transporcie morskim
Editor: 
dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk, prof. nadzw. AMG w Gdyni
Editorial page: 
Table of contents: 
Papers