Wyznaczanie kątów przechyłu dynamicznego statku za pomocą równania kołysań bocznych

Use of the rolling eqation in the calculation of the dynamic angles of ship`s heel

Wojciech Wawrzyński         

Abstract: 

The paper shows the possible usage of the rolling equation in the dynamic angles of ship`s heel calculations. The commonly used analytical-graphical method is based on the energy balance method and only compares the work done by the righting and heeling moments. The rolling equation unlike the analytical-graphical method, allows to take into account all the phenomena occurring during ship`s heeling, including roll damping. For the rolling equation formula, the implementation methodology of the different scenarios of ship`s dynamical heeling has been described. The comparison of the heel calculated using the analytical-graphical method and obtained in numerical simulations for the rolling equation are presented.

Streszczenie: 

Praca przedstawia możliwości zastosowania równania kołysań bocznych statku do wyznaczania kątów przechyłu dynamicznego, wywołanych np. uderzeniem wiatru. Równanie to w odróżnieniu od powszechnie stosowanej metody analityczno-graficznej, polegającej tylko na porównywaniu prac wykonanych przez moment prostujący i przechylający, pozwala uwzględnić wszystkie zjawiska zachodzące podczas przechylania statku, w tym tłumienie przechylania związane między innymi z działaniem stępek przeciwprzechyłowych. Opisano metodykę realizacji za pomocą równania kołysań bocznych, różnych scenariuszy dynamicznego przechylania statku. Przedstawiono również przykładowe porównania kątów przechyłu dynamicznego statku, wyznaczanych za pomocą uproszczonej metody analityczno-graficznej oraz przy wykorzystaniu równania różniczkowego kołysań bocznych, z uwzględnieniem tłumienia.

Słowa kluczowe: 
stateczność statku
stateczność dynamiczna
Issue: 
Pages: 
165
176
Download full text in pdf: 
References: 

Barrass B., Derrett R., Ship Stability for Masters and Mates, Seventh Edition, Elsevier Ltd., Butterworth-Heinemann, 2012.

Bulian G., Francescutto A., Effect of roll modelling in beam waves under multi-frequency excitation, Ocean Eng., Vol. 38, 2011, s. 1448–1463.

Cardo A., Coppola C., Contento G., Francescutto A., Penna R., On the Nonlinear Ship Roll Damping Components, Proceedings, International Symposium NAV`94, Rome 1994.

Cardo A., Francescutto A., Nabergoj A., On damping models in free and forced rolling motions, Ocean Eng., Vol. 9, 1982, s. 171–179.

Dudziak J., Teoria okrętu, Fundacja Promocji POiGM, Gdańsk 2008.

Himeno Y., Prediction of Ship Roll Damping – State of the Art, The University of Michigan, MI, 1981.

IMO, Intact Stability Code, 2009.

Jang T., Kwon S., Lee J., Recovering the functional form of the nonlinear roll damping of ships from a free-roll decay experiment: An inverse formulism, Ocean Eng., Vol. 37, 2010, s. 1337– 1344.

Płochecka R., Soliwoda J., Stateczność statków handlowych w czasie operacji portowych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 2009, z. 23, s. 72–85.

Shin Y.S., Belenky V.L., Paulling J.R., Weems K.M., Lin W.M., Criteria for Parametric Roll of Large Containerships in Longitudinal Seas, ABS Technical Papers, 2004.

Staliński J., Teoria okrętu, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1961.

Szozda Z., Stateczność statku morskiego, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2004.

Tylan M., The effect of nonlinear damping and restoring in ship rolling, Ocean Eng., Vol. 27, 2000, s. 921–932.

Uzunoglu E., Guedes Soares C., Automated processing of free roll decay experimental data, Ocean Eng., Vol. 102, 2015, s. 17–26.

Wawrzyński W., Aproksymacja krzywej ramion prostujących i jej wpływ na symulacje numeryczne kołysań bocznych statku, „Logistyka”, 2015, nr 4, s. 1161–1170.

Citation pattern: Wawrzyński W., Wyznaczanie kątów przechyłu dynamicznego statku za pomocą równania kołysań bocznych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 97, pp. 165-176, 2016

BibTeX     EndNote