92

Scientific journal: 
92/2015
Problemy bezpieczeństwa w transporcie morskim
Editor: 
dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AMG
Editorial page: 
Table of contents: 
Papers