Analiza funkcjonalno-użytkowa dotycząca budowy Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym Portu Gdańsk

Functional and usable study of the construction the North Quay at the Northern Island Breakwater in the Northern Port of Gdansk

Bogumił Łączyński         Adam Weintrit         

Abstract: 

In this article the authors conducted a functional and usable study for the construction of the North Quay at the Northern Island Breakwater the Northern Port of Gdansk. Examining the operational neighbourhood of the North Quay at the Northern Island Breakwater special attention was paid to the following companies: WUZ, Naftoport, Northern Port, Gaspol, PERN.

Streszczenie: 

W niniejszym artykule przeprowadzono analizę funkcjonalno-użytkową dotyczącą budowy Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym Portu Gdańsk. Badając sąsiedztwo eksploatacyjne Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym, szczególną uwagę zwrócono na następujące przedsiębiorstwa: WUŻ, Naftoport, Port Północny, Gaspol, PERN Przyjaźń.

Słowa kluczowe: 
zagospodarowanie przestrzenne
port morski
Issue: 
Pages: 
84
97
Download full text in pdf: 
References: 

Borkowski M., Port nasz widzimy ogromny, „Namiary na Morze i Handel”, listopad 2015, nr 894.

Dokument Implementacyjny Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030), przyjęty przez Radę Ministrów, Warszawa 2015.

Ekspertyza specjalistyczna dotycząca zagadnień związanych z możliwością wybudowania Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym Portu Gdańsk, wykon ana pod kierunkiem Adama Weintrita na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2015.

Rozbudowa nabrzeży wraz z pogłębieniem toru wodnego w Porcie Wewnętrznym. Zadanie 4. Dokumentacja projektowa rozbudowy Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym, DHV Hydroprojekt nr 6839/15, Gdańsk 2015.

Strategia Rozwoju Portu Gdańsk do roku 2027, materiały wewnętrzne, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Gdańsk 2014.

http://www.portgdansk.pl/port/xxi/universality/1.jpg.

Citation pattern: Łączyński B., Weintrit A., Analiza funkcjonalno-użytkowa dotycząca budowy Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym Portu Gdańsk, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 92, pp. 84-97, 2015

BibTeX     EndNote