85

Scientific journal: 
85/2014
Wybrane zagadnienia pomiarów, diagnostyki i eksploatacji w systemach elektroenergetycznych
Editor: 
prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski
Editorial page: 
Table of contents: 
Papers